:

Vad krävs för att bli kirurg?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att bli kirurg?
 2. Vad gör en specialistsjuksköterska kirurgi?
 3. Hur många år tar det att bli hjärnkirurg?
 4. Vad tjänar en hjärtkirurg?
 5. Vad gör man hos en kirurg?
 6. Vad är kirurgisk omvårdnad?
 7. Hur många år tar det att bli plastikkirurg?
 8. Vad är en sjuksköterska?
 9. Hur ska du Utbilda dig till sjuksköterska?
 10. Hur länge ska du jobba som sjuksköterska?

Vad krävs för att bli kirurg?

Vägen för att bli kirurg ser ut som följer:

 1. Tre år på gymnasiet.
 2. Fem och ett halvt år på läkarprogrammet på högskolan/universitetet.
 3. Ett och ett halvt år AT-tjänstgöring.
 4. Fem års specialisering till kirurg (eller flera andra val).

Vad gör en specialistsjuksköterska kirurgi?

Specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård arbetar i specialiserad vård med omvårdnad vid alla möjliga sorters kirurgiska tillstånd. Specialistsjuksköterskan bedömer och övervakar vitala funktioner i samband med operativa ingrepp.

Hur många år tar det att bli hjärnkirurg?

En kirurg är en specialistläkare, dvs man är i grunden läkare. Du måste först läsa Läkarprogrammet i 5,5 år på heltid på högskolenivå. Därefter genomföra AT-tjänstgöring i minst 18, ofta upp till 24 månader och sedan är det 5-årig specialistutbildning.

Vad tjänar en hjärtkirurg?

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för kirurg....Löneskillnader mellan män och kvinnor.

ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201874 800 kronor79 400 kronor
201977 000 kronor80 300 kronor
202077 000 kronor81 500 kronor

Vad gör man hos en kirurg?

Kirurg är inte ett yrke i sig, utan du är specialiserad inom ett specifikt område. Kirurgiska ingrepp brukar kallas operation och kan ha som syfte att laga invärtes delar av kroppen, avlägsna sjuk vävnad eller att sätta in något, exempelvis en pacemaker.

Vad är kirurgisk omvårdnad?

Som specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård har du en eftertraktad kompetens vid kirurgiska avdelningar och mottagningar där du självständigt ger patientnära omvårdnad, fortbildar och bedriver förbättringsarbeten.

Hur många år tar det att bli plastikkirurg?

I de flesta fall krävs ungefär fyra års tjänstgöring inom plastikkirurgin, utöver den gemensamma kunskapsbasen, för att uppnå målen. Förutom tjänstgöring ska man gå ett antal kurser samt göra ett kvalitetsarbete och ett vetenskapligt arbete. De olika målen kan du läsa om i utbildningsboken (länk).

Vad är en sjuksköterska?

 • Sjuksköterska är ett av sjukvårdens legitimationsyrken. Som sjuksköterska tar du ansvar för att medicinska ordinationer blir genomförda och att patienterna får den omvårdnad de behöver. Du handleder nyanställda och studerande samt fungerar ofta som arbetsledare. Du har också mycket kontakter med patienternas anhöriga.

Hur ska du Utbilda dig till sjuksköterska?

 • Utbilda dig till sjuksköterska. Om du vill jobba som sjuksköterska ska du studera sjuksköterskeprogrammet vid ett universitet eller en högskola. Grundutbildningen är tre år (180 högskolepoäng) och leder till en yrkesexamen och en kandidatexamen.

Hur länge ska du jobba som sjuksköterska?

 • Om du vill jobba som sjuksköterska ska du studera sjuksköterskeprogrammet vid ett universitet eller en högskola. Grundutbildningen är tre år (180 högskolepoäng) och leder till en yrkesexamen och en kandidatexamen.