:

Var övervintrar tärnor?

Innehållsförteckning:

  1. Var övervintrar tärnor?
  2. Kan tärnor?
  3. När kommer tärnorna?
  4. Vart flyttar Silvertärnan på vintern?
  5. Vart flyttar Fisktärnan på vintern?
  6. När lägger tärnor ägg?
  7. När flyttar tärnor?

Var övervintrar tärnor?

Den är en flyttfågel som häckar i kolonier cirkumpolärt i arktiska och subarktiska områden i Europa, Asien och Nordamerika. Arten är känd för att vara det djur i världen som flyttar den längsta sträckan mellan sin häckningsplats och sina vinterkvarter, som återfinns i Antarktis.

Kan tärnor?

Tärnor återfinns i anslutning till vatten så som, hav, sjöar, floder och träskområden. De jagar i allmänhet fisk genom att spana medan de ryttlar för att sedan dyka ner på bytet. Ett fåtal arter snappar insekter på vattenytan. Sottärnan utgör ett undantag och seglar gärna på högre höjd än andra tärnor.

När kommer tärnorna?

från och med mitten av april, och där den förekommer är fisktärnan oftast först på plats. inledningsvis blir ungfåglarna matade under resans gång. I början av september har de allra flesta tärnor redan lämnat oss och endast enstaka kvardröjande ungfåglar ses.

Vart flyttar Silvertärnan på vintern?

Häckar längs våra kuster, utom längst i söder och i vissa delar av västkusten, och vid sjöar i fjällkedjan. Silvertärnor är den svenska fågel som flyttar allra längst. De flyttar söderut i juli och augusti, och de övervintrar i drivisbältet utanför Antarktis.

Vart flyttar Fisktärnan på vintern?

Övervintrar bland annat utmed kuster och i inlandet av Sydamerika så långt söderut som Falklandsöarna och utmed Afrikas kuster förutom i norr.

När lägger tärnor ägg?

Lägger 1-3 ägg i maj. Båda könen ruvar, ruvningstid 20-23 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 24-30 dygn.

När flyttar tärnor?

Redan under juli månad och under första veckan i augusti lämnar silvertärnan landet för att flytta söderut. I mitten av augusti ser man nästan inga silvertärnor i skärgården medan fisktärnan ännu kan uppträda talrikt.