:

Vad innebär att vara medlem i Kommunal?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär att vara medlem i Kommunal?
  2. Hur lång tid tar det att bli medlem i Kommunal?
  3. Vilken bransch tillhör kommun?
  4. Vilket förbund tillhör Kommunal?
  5. Hur lång tid tar det att bli fast anställd Kommunal?

Vad innebär att vara medlem i Kommunal?

Som medlem i Kommunal får du stöd för att utveckla dig själv och ditt jobb, expertråd kring allt som rör ditt yrke och hjälp om något skulle hända. Dessutom ingår kvalificerad rådgivning om dina arbetsvillkor och en av marknadens bästa hem- och olycksfallsförsäkringar.

Hur lång tid tar det att bli medlem i Kommunal?

Ditt medlemskap kan tidigast börja gälla från den första dagen i den månad din ansökan kommer in till oss. Du kan inte bakåtdatera ditt medlemskap. Skicka därför in din ansökan så fort som möjligt.

Vilken bransch tillhör kommun?

Offentlig sektor består av organisationer som kontrolleras av stat, kommun eller landsting. Följande är inkluderade: Statlig förvaltning, Statliga affärsverk, Primärkommunal förvaltning, Landsting, Övriga offentliga institutioner, Statligt ägda företag och organisationer samt Kommunalt ägda företag och organisationer.

Vilket förbund tillhör Kommunal?

Förbundet arbetar för att alla medlemmar ska ha bra villkor med trygghet, bra lön, bra anställningsvillkor och inflytande på jobbet. Kommunal är medlem i LO - Landsorganisationen i Sverige som är ett samarbete mellan 14 fackförbund i Sverige.

Hur lång tid tar det att bli fast anställd Kommunal?

Från visstid till fast tjänst Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.