:

Hur blir man bättre på att lyssna?

Innehållsförteckning:

 1. Hur blir man bättre på att lyssna?
 2. Vill bli lyssnad på?
 3. Hur visar jag att jag lyssnar?
 4. Vad är aktiv närvaro?
 5. Vad kännetecknar aktivt lyssnande?

Hur blir man bättre på att lyssna?

9 sätt som gör dig till en bättre lyssnare i arbetslivet

 1. Först och främst: Gör ett aktivt val! ...
 2. Be någon som känner dig väl om feedback på hur du är som lyssnare! ...
 3. Se på den du talar med. ...
 4. Lyssna med empati! ...
 5. Strunta i din egen agenda med samtalet! ...
 6. Våga vara tyst. ...
 7. Visa att du lyssnar med ditt kroppsspråk. ...
 8. Våga ställ frågor!

Vill bli lyssnad på?

Att vara tyst en stund kan vara väldigt kraftfullt. Då får den som blir lyssnad på tid på sig och en chans att komma fram till sina egna svar och lösningar. Var öppen för det den du pratar med säger till dig när du lyssnar, undvik att tolka utifrån din egen situation och relatera inte till hur du själv skulle agerat.

Hur visar jag att jag lyssnar?

Hur man uttrycker sig med kroppsspråk är individuellt men som utgångspunkt kan du ha att: Vända dig helt mot den du lyssnar på. Ha en öppen hållning, d.v.s. skärma inte av dig genom att exempelvis korsa armarna över bröstet. Luta dig något mot den som talar.

Vad är aktiv närvaro?

Medveten närvaro (Eng: mindfulness) innebär, till skillnad från vad många tror, avslappning. Det är en aktiv handling där du medvetet skiftar uppmärksamheten på ett specifikt skeende eller stimuli med ett värderingsfritt förhållningssätt. Det är alltså ingen avslappningsövning, utan snarare en vakenhetsövning!

Vad kännetecknar aktivt lyssnande?

Fokuserat aktivt lyssnande är ett strukturerat sätt att lyssna och svara andra, med inriktning på den som pratar. Det är med andra ord mycket mer än att bara höra orden som kommer ur den andra personens mun. Fokuserat aktivt lyssnande är precis som uttrycket antyder, det kräver närvaro och ett medvetet val.