:

Vad gör man på klinisk fysiologi?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör man på klinisk fysiologi?
  2. Vad ska man läsa för att bli biomedicinsk analytiker?
  3. Var ligger klinisk fysiologi?
  4. Vad menas med fysiologisk?
  5. Vad kan man läsa efter biomedicinsk analytiker?

Vad gör man på klinisk fysiologi?

Klinisk fysiologi utför fysiologiska undersökningar av kroppens funktioner för att fastställa eller utesluta sjukdom, mäta grad av funktion samt följa effekt av behandling. Vi utför undersökningar på de flesta av kroppens olika organ.

Vad ska man läsa för att bli biomedicinsk analytiker?

För att bli biomedicinsk analytiker krävs det att man studerar vid Biomedicinska analytikerprogrammet som är en treårig utbildning vid högskolor och universitet. En bra gymnasial utbildning för att bli biomedicinsk analytiker är Naturvetenskapsinriktningen på Naturvetenskapsprogrammet.

Var ligger klinisk fysiologi?

Organisation. KlinFys är en medicinsk akademisk disciplin och en klinisk medicinsk specialitet i sjukvården i Sverige, Danmark och Finland. I andra länder hanteras klinfys-undersökningar ofta inom de olika organspecialiteterna inom internmedicin, till exempel kardiologi, lungmedicin, njurmedicin, med flera.

Vad menas med fysiologisk?

Fysiologi handlar om hur levande organismer och organsystem fungerar under normala förhållanden. Inom fysiologin studerar man vilka faktorer och organ som samverkar för att organismens eller kroppens egenskaper, som till exempel temperatur, hålls på en jämn och frisk nivå.

Vad kan man läsa efter biomedicinsk analytiker?

De magisterutbildningarna som ges på Karolinska Institutet för en biomedicinsk analytiker är diagnostisk cytologi och global hälsa. Letar du efter en masterexamen kan du läsa bioentreprenörskap, toxologi eller biomedicin. På andra universitet kan du också läsa till exempelvis forensiker och arbeta inom polisen.