:

Hur lång är utbildningen till plattsättare?

Innehållsförteckning:

  1. Hur lång är utbildningen till plattsättare?
  2. Hur får man Våtrumsbehörighet?
  3. Hur länge är man lärling som plattsättare?
  4. Vad krävs för att få utföra tätskikt i ett våtrum?
  5. Hur mycket tjänar en kakelsättare?
  6. Vad tar en kakelsättare i timmen?
  7. Vad är ett Våtrumscertifikat?
  8. Vem får sätta tätskikt?
  9. Hur länge måste man vara lärling?
  10. Hur länge är man Vuxenlärling?

Hur lång är utbildningen till plattsättare?

Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, men cirka ett år, utbildningen till plattsättare är CSN-berättigad. Efter utbildningen kan du söka anställning som lärling på ett företag. I utbildningen ingår kurser inom Husbyggnad samt specialkurser inom plattsättning.

Hur får man Våtrumsbehörighet?

Hur blir man våtrumsbehörig? Byggkeramikrådet tillhandahåller kurser för plattsättningsföretag som vill ansöka om behörighet enligt ”Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum”, BBV. Kurserna i sig ger ingen automatisk behörighet och genomgången kurs innebär heller ingen garanti att behörighet kommer att beviljas.

Hur länge är man lärling som plattsättare?

Lärling - Kvalificeringstid Kvalificeringstiden för plattsättare är 30 månader.

Vad krävs för att få utföra tätskikt i ett våtrum?

För att kunna utföra ett fackmässigt korrekt våtrumsarbete behöver du som hantverkare ha ett våtrumscertifikat, antingen genom att bli behörig enligt BBV, eller genom att bli auktoriserad enligt GVK. BBV står för Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum. Byggkeramikrådet har funnits sedan 1989.

Hur mycket tjänar en kakelsättare?

36 000 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad tar en kakelsättare i timmen?

Observera dock att ROT-avdraget enbart gäller kostnaden för själva arbetet, och inte kostnaden för material som kakelplattor, fogmassa och så vidare. En kakelsättare kostar mellan 4 kr i timmen att anlita (inklusive moms). Efter ROTavdraget blir kostnaden alltså mellan 2 kr i timmen istället.

Vad är ett Våtrumscertifikat?

Dokumentet visar att våtrummet är byggt fackmässigt. Detta inkluderar att man använt lämpliga material och konstruktioner samt godkända tätskiktssystem. Både våtrumsbehörig arbetsledare och övrig personal ska ha genomgått vissa kurser, innan våtrumscertifikatet kan utfärdas.

Vem får sätta tätskikt?

Är det OK och tillåtet? Om arbetena utförs fackmässigt och tekniskt följer gällande branschregler finns det ingen "lagstiftning" som förbjuder att våtrumsarbetena utförs av en privatperson utan formell behörighet och kompetens. Däremot rekommenderas starkt att anlita ett GVK-auktoriserat företag.

Hur länge måste man vara lärling?

Som lärling praktiserar du dina kunskaper på en arbetsplats under vägledning av en handledare. Lärlingstiden är en färdigträning till yrket. Lärlingstiden ska innehålla olika moment och vara så varierad som möjligt. Lärlingstiden är normalt 1600 timmar varav de första 720 timmarna är ömsesidig prövotid.

Hur länge är man Vuxenlärling?

Är du över 20 kallas du för vuxenlärling och under 20 för ungdomslärling. Som ungdomslärling ska du arbeta 5800 timmar efter gymnasiet för att få yrkesbevis. Som vuxenlärling kan arbeta dig till ett yrkesbevis inom till exempel snickeri genom att jobba som lärling 6800 timmar och samtidigt plugga teori ett år.