:

Hur löser man en ekvation steg för steg?

Innehållsförteckning:

 1. Hur löser man en ekvation steg för steg?
 2. Hur ställer man upp ekvationer?
 3. I vilken ordning löser man ekvationer?
 4. Hur blir man bättre på algebra?
 5. Hur lära sig ekvationer?
 6. Hur räknar man ut algebra?
 7. Vad räknar man först i en ekvation?
 8. Hur gör man en ekvation?
 9. Hur löser man en ekvation?
 10. Vad är en lösning till ekvationen?
 11. Hur gör man ekvationer med variabler i båda leden?

Hur löser man en ekvation steg för steg?

Att lösa en ekvation betyder att vi hittar värden på variabler så att ekvationens vänstra led blir lika med ekvationens högra led. Den här ekvationens vänstra led är x + 5 och dess högra led är 12. Att lösa den här ekvationen innebär att vi hittar ett värde på variabeln x som gör att x + 5 blir lika med 12.

Hur ställer man upp ekvationer?

När man skall ställa upp en ekvation (likhet) gäller det att hitta två olika uttryck för exakt samma sak och sedan sätta ett likhetstecken mellan dessa två uttryck.

I vilken ordning löser man ekvationer?

Man har bestämt att multiplikation och division alltid ska komma före addition och subtraktion. Ibland kan man dock ha uträkningar där man vill utföra addition eller subtraktion innan en multiplikation eller division, och för att visa detta så sätter man in det man vill ska räknas först i en parentes.

Hur blir man bättre på algebra?

Att var medveten om den röda tråden i matematik Mycket av det som du pluggar om i mattekurserna hänger ihop som i en röd tråd. För att förstå räta linjens ekvation så är det t. ex. bra att i någorlunda nämnd ordning kunna aritmetik (räkna med tal), algebra, koordinatsystem, grafer och vad en funktion är för något.

Hur lära sig ekvationer?

Det kan du göra med följande steg:

 1. Isolera den okända variabeln 'x' på ena sidan likhetstecknet.
 2. Gruppera ihop alla vanliga termer.
 3. Använd subtraktion på båda sidor om likhetstecknet så att alla koefficienter för 'x' försvinner.
 4. Presentera ditt svar.

Hur räknar man ut algebra?

Så beräknar du ett algebraiskt uttrycks värde När du skall beräkna ett algebraiskt uttrycks värde så byter du ut en eller flera bokstäver mot tal. Då kan du få ut endast ett tal av det och det kallas för ett algebraiskt uttrycks värde.

Vad räknar man först i en ekvation?

Om det var så att du fick svaret 10 så behöver du lära dig prioriteringsreglerna. 2 + 6 = 8. Och 8 är det korrekta svaret, för multiplikation och division går alltid före addition och subtraktion.

Hur gör man en ekvation?

 • Lösningen till en ekvation. Att lösa en ekvation betyder att vi hittar värden på variabler så att ekvationens vänstra led blir lika med ekvationens högra led. Ett exempel på en ekvation är. x + 5 = 12. Den här ekvationens vänstra led är x + 5 och dess högra led är 12.

Hur löser man en ekvation?

 • Om en ekvation innehåller variabler i uttrycken i båda leden (alltså i såväl vänster led som höger led), löser vi ekvationen genom att först försöka samla alla variabler på samma sida. Exempelvis kan vi ha ekvationen − 42 x

Vad är en lösning till ekvationen?

 • En lösning till ekvationen är ett tal x, om ekvationens vänstra led (VL) är lika mycket som (samma värde) ekvationens högra led (HL). Här kan vi ganska lätt se att x = 15 är en lösning. Anton hade enligt uttrycket (400-250) förbrukat bensin för 150 kr, och eftersom kostnaden för bensinen var 10 kr/mil blir körsträckan: 150/10=15.

Hur gör man ekvationer med variabler i båda leden?

 • Ekvationer med variabler i båda leden. Om en ekvation innehåller variabler i uttrycken i båda leden (alltså i såväl vänster led som höger led), löser vi ekvationen genom att först försöka samla alla variabler på samma sida. Exempelvis kan vi ha ekvationen. − 42 x.