:

Hur är det att vara kirurg?

Innehållsförteckning:

  1. Hur är det att vara kirurg?
  2. Vad krävs det för att bli kirurg?
  3. Hur mycket tjänar en kirurg i månaden?
  4. Vilken typ av kirurg tjänar mest?
  5. Vad gör en allmän kirurgi?
  6. Är det lätt att bli kirurg?
  7. Hur många år kirurg?

Hur är det att vara kirurg?

En kirurg är en specialistläkare, dvs man är i grunden läkare. Du måste först läsa Läkarprogrammet i 5,5 år på heltid på högskolenivå. Därefter genomföra AT-tjänstgöring i minst 18, ofta upp till 24 månader och sedan är det 5-årig specialistutbildning.

Vad krävs det för att bli kirurg?

Antagningspoängen för läkarprogrammet kan se olika ut beroende på var i Sverige du studerar men oftast ligger det mellan 21,5-22,5 poäng och det är hög konkurrens för platserna till läkarprogrammet. För att få t. ex. 22,5 poäng behöver man A i alla ämnen som ger 20,00 poäng och fulla meritpoäng som är 2,5.

Hur mycket tjänar en kirurg i månaden?

Så mycket tjänar en Kirurg i Sverige En Kirurg i Sverige tjänar i snitt 79 200 kr i månadslön. Lönen för en Kirurg kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar.

Vilken typ av kirurg tjänar mest?

Klinisk patologi är den specialisering som ger högst lön följt av Neuroradiologi och till sist Neurokirurgi som tjänar ungefär lika mycket som Rättspsykiatri.

Vad gör en allmän kirurgi?

Många Kirurger är allmänkirurger och sysslar framför allt med sjukdomar i mage eller buk. Det finns dock ett flertal undergrupperingar inom allmänkirurgin, bland annat endokrinkirurgi, traumatologi, bröstkirurgi och kolorektalkirugi.

Är det lätt att bli kirurg?

Kirurg är en typ av specialistläkare och för att bli specialistläkare måste du först utbilda dig till läkare på universitet/högskola, den utbildningen är 5,5 år lång. Antagningspoängen för läkarprogrammet kan se olika ut beroende på var i Sverige du studerar men oftast ligger det mellan 21,5-22,5 poäng.

Hur många år kirurg?

Vilken utbildning krävs för att bli Kirurg Den grundläggande läkarutbildningen är fem och ett halvt år och ges på olika universitet. Efter examen görs AT (allmäntjänstgöring) under 18 månader och för den som vill bli specialistläkare gör man en ST (specialisttjänstgöring) som är 5 år.