:

Vad krävs det för att jobba på bank?

Innehållsförteckning:

  1. Vad krävs det för att jobba på bank?
  2. Hur blir man chef inom finans?
  3. Vad finns det för jobb på bank?
  4. Hur blir man högre chef inom bank?
  5. Vad gör chefer inom bank finans och försäkring nivå 1?

Vad krävs det för att jobba på bank?

För att jobba som en banktjänsteman så ska krävs det oftast att du har en högskoleutbildning inom ekonomi eller juridik, men du kan få jobb även med en gymnasieexamen.

Hur blir man chef inom finans?

Det finns ingen utbildning som säkerställer att du kommer få en högt uppsatt position i en bank (eller ett annat företag). Det är tjänster som man kan söka på många olika grunder. Men är du intresserad av just banker så ligger det nära till hands att läsa ekonomi.

Vad finns det för jobb på bank?

Exempel på yrken inom bank & finans

  • Bankrådgivare.
  • Bankman.
  • Finansanalytiker.
  • Företagsrådgivare.
  • Privatrådgivare.

Hur blir man högre chef inom bank?

Det finns ingen utbildning som säkerställer att du kommer få en högt uppsatt position i en bank (eller ett annat företag). Det är tjänster som man kan söka på många olika grunder. Men är du intresserad av just banker så ligger det nära till hands att läsa ekonomi.

Vad gör chefer inom bank finans och försäkring nivå 1?

Med Högre nivå menas chefnivå 1 i Yrkesregistret, vilket innebär att du är chef för en särskild funktion, t ex personalchef, du har då personalansvar och det finns troligen flera chefer, på flera olika nivåer inom företaget. Det kan också vara en chef på mellannivå som är underställd en VD.