:

Hur blir man legitimerad kurator?

Innehållsförteckning:

  1. Hur blir man legitimerad kurator?
  2. Har socionomer legitimation?
  3. Hur blir man Sjukhuskurator?
  4. Vad gör en kurator inom psykiatrin?
  5. Vad krävs för att bli auktoriserad socionom?
  6. Vad gör en socionom inom psykiatrin?

Hur blir man legitimerad kurator?

Du behöver ha en socionomexamen och ha arbetat i minst fem år som kurator inom hälso- och sjukvården. Om du har en relevant vidareutbildning som grundläggande psykoterapiutbildning (steg ett) eller en magisterexamen i till exempel socialt arbete räcker det att du arbetat i två år som kurator inom hälso- och sjukvården.

Har socionomer legitimation?

Legitimationen för hälso- och sjukvårdens kuratorer införs den . Då kan alla som har en socionomexamen eller annan relevant examen och har arbetat i minst fem år som hälso- och sjukvårdskurator ansöka och bli beviljade legitimation.

Hur blir man Sjukhuskurator?

För att arbeta som kurator inom sjukvården krävs legitimation. Kuratorer har ofta en socionomexamen med en vidareutbildning i socialt arbete eller socialt behandlingsarbete. Även examen inom socialpedagogik kan vara en ingång till yrket. Det finns även kuratorer med en beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund.

Vad gör en kurator inom psykiatrin?

Hälso- och sjukvårdskuratorn bidrar med att utveckla och bibehålla det sociala, psykosociala och socialrättsliga perspektivet inom hälso- och sjukvården. Kompetensen ska erbjudas de patienter och närstående som har behov av psykosocialt stöd och behandling och ska finnas inom hälso- och sjukvårdens alla områden.

Vad krävs för att bli auktoriserad socionom?

Nämnden för socionomauktorisation inrättades 1998 av Akademikerförbundet SSR. För att en ansökan ska beviljas krävs socionomexamen, tre års yrkeserfarenhet, dokumenterad extern handledning samt intyg om den sökandes lämplighet.

Vad gör en socionom inom psykiatrin?

Kort om socionom Din uppgift är att ge hjälp och stöd för att åstadkomma en förändring. Socionomen ska ta hänsyn till en människas hela livssituation när de bedömer vilket stöd eller vilken åtgärd som behövs.