:

Finns blåhaj i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Finns blåhaj i Sverige?
  2. Finns det vithaj i Sverige?
  3. Finns det hajar i Kattegatt?
  4. Hur många hajattacker finns det i Sverige?
  5. Hur många hajar finns i Sverige?
  6. Hur gammal kan en Blåhaj bli?
  7. Var är vithajen?

Finns blåhaj i Sverige?

I svenska och danska vatten är blåhaj sällsynt, men vuxna exemplar har påträffats i Bohuslän (Dynekilen, 1936; Persgrunden, 1938; Hållö, 1992; Måseskär, 1993) och Halland (Kungsbackafjorden, 1969) mellan september och december.

Finns det vithaj i Sverige?

Detta betyder att vithajen kan simma i våra vatten men kraven vithajen ställer för dess överlevnad på habitat finns inte vare sig i Danmark eller Sverige. Vithajen är ovanlig söder om Engelska kanalen. Den har påträffats vid Frankrike men inte i England. Det finns fall från Portugal och Kanarieöarna samt Azorerna.

Finns det hajar i Kattegatt?

Den vanligaste hajen i svenska vatten anses vara pigghajen, som sällan blir längre än en meter. Den är en matfisk och arten är hotad p.g.a. hårt fisketryck. Då och då förekommer i Skagerack och Kattegatt följande arter: ... Håbrand, Lamna nasus, även kallad sillhaj (hotad art)

Hur många hajattacker finns det i Sverige?

Det finns inte heller några registrerade hajattacker i Sverige, så risken verkar vara liten, skriver Illustrerad Vetenskap.

Hur många hajar finns i Sverige?

Det finns så mycket som 19 arter av hajar i Sverige. De vanligaste hajarna i Sverige är pigghaj och småfläckig rödhaj. 1937 rapporterades det om en hammarhaj i Kattegatt, men det visade sig vara en myt.

Hur gammal kan en Blåhaj bli?

Hanarna blir könsmogna vid 180–280 centimeters längd och 4–6 års ålder, honorna vid omkring 200 centimeters längd och 5–7 års ålder. Honorna parar sig varje eller vartannat år. Livslängden uppskattas till omkring 20 år. Arten förökar sig inte i svenska vatten.

Var är vithajen?

Vithajen har en av de största geografiska utbredningarna av alla hajar och förekommer i de flesta hav, som Stilla havet, Atlanten, Indiska oceanen och Medelhavet. De håller till både i grunda och djupa vatten, dock sällan djupare än 300–500 meter. Det största djup en vithaj konstaterats på är 1 280 meter.