:

Vilka försäkringar som pensionär?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka försäkringar som pensionär?
 2. Hur får man reda på att den avlidne har försäkringar?
 3. Finns det någon försäkring för begravning?
 4. Hur stor ersättning kan det betalas ut från TGL om den avlidne är under 55 år?
 5. Vilka försäkringar ingår i Pro?
 6. Vad är Paketförsäkring?
 7. Hur vet man om en person har livförsäkring?
 8. Vad är dödsfallskapital?
 9. Vad kostar en Begravningsförsäkring?
 10. Vad kostar Försäkringsutredning?

Vilka försäkringar som pensionär?

Det kan vara bra att ha en olycksfallsförsäkring, en sjuk- och olycksfallsförsäkring, en inkomstförsäkring, en sjukvårdsförsäkring, en pensionsförsäkring (eller pensionssparande), en eller flera livförsäkringar och en djurförsäkring om du har ett djur.

Hur får man reda på att den avlidne har försäkringar?

Du kan själv försöka ta reda på vilka försäkringar som finns genom att gå igenom försäkringsbrev, kontoutdrag och i sista hand kontakta de stora försäkringsbolagen. Det du letar efter är oftast någon form av livförsäkring. Du kan leta efter försäkringsbrev, eller årsbesked, i skriftlig form.

Finns det någon försäkring för begravning?

En begravningsförsäkring garanterar att det finns pengar avsatta till hela eller delar av kostnaden vid din begravning. Försäkringen bör även täcka bouppteckning, eventuell gravsten och framtida vård av graven. När du väljer Memento Begravningsförsäkring öronmärks dina pengar för detta ändamål.

Hur stor ersättning kan det betalas ut från TGL om den avlidne är under 55 år?

Bedömningen får dessutom grundas på uppgifter som lämnas av arbetsgivaren. Försäkringsbeloppet utgörs av ett grundbelopp och ett barntillägg. Det högsta grundbelopp som betalas ut vid hel förmån är sex prisbasbelopp. Detta belopp gäller om den försäkrade avlider mellan 18 och 55 års ålder.

Vilka försäkringar ingår i Pro?

Genom PRO Försäkringar kan du som medlem teckna fyra olika försäkringar som är skräddarsydda efter dina förutsättningar och önskemål....I PRO Försäkringar finns:

 • PRO Bilförsäkring.
 • PRO Hemförsäkring.
 • PRO Husdjursförsäkring.
 • PRO Olycksfallsförsäkring.
 • PRO SparLiv – livförsäkring med eget sparande.

Vad är Paketförsäkring?

Hemförsäkring. Du behöver alltid en hemförsäkring oavsett hur du bor. Den är en paketförsäkring som innehåller ett egendomsskydd, reseskydd, ansvarsskydd och rättsskydd. ... Behovet avgör hur stor hemförsäkring du ska ha och det kan finnas skäl att minska på omfattningen något, om du vill det.

Hur vet man om en person har livförsäkring?

Ersättningar från försäkringsbolag Det finns inte något centralt register över enskilda personers försäkringar. Du kan själv ta reda på om det finns försäkringar. Försäkringar i ett dödsbo, konsumenternas.se.

Vad är dödsfallskapital?

TGL är en försäkring vid dödsfall som ger de efterlevande ett engångsbelopp vid en individs bortgång. Ersättningen tillfaller i första hand registrerad partner/make/make, i andra hand barn/barnbarn och som sista alternativ den avlidnes föräldrar.

Vad kostar en Begravningsförsäkring?

Vad kostar en begravningsförsäkring? Försäkringsbeloppet ligger på mellan 20 000 och 40 000 kronor. Du kan välja mellan att betala försäkringen som en löpande premie, alltså månadsvis, eller som en engångspremie då en engångssumma betalas in.

Vad kostar Försäkringsutredning?

Detta på samma sätt som att en begravningsbyrå kan ta hand om arv och juridiska frågor – eller hänvisa till en jurist. En begravningsbyrå anger att de ”hittar” i snitt 127 000 kr vid försäkringsutredningar. Det förutsätter då att personen som avlidit varit under 67 år. Det finns alltså stora summor att ta till vara på.