:

Hur ljuset kommer in i ögat?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ljuset kommer in i ögat?
  2. Var bryts ljuset i ögat?
  3. Vilka egenskaper har tapparna i ögat?
  4. Hur det går till när man ser något?
  5. Vad händer i ögat när man blir blind?

Hur ljuset kommer in i ögat?

Genom pupillen släpps ljuset in i ögat. Pupillen blir mindre när det är ljust. I mörker är pupillen större för att så mycket ljus som möjligt ska komma in i ögat.

Var bryts ljuset i ögat?

Ljuset kommer in i ögat via pupillen. Sedan bryts ljuset i hornhinnan, linsen och glaskroppen. När ljuset bryts skapas en upp och nervänd bild på näthinnan i den bakre delen av ögat.

Vilka egenskaper har tapparna i ögat?

Stavar och tappar är sinnesceller som fungerar som receptorer för ljus och färg. Stavarna är mest ljuskänsliga och används i mörker, men kan inte skilja på olika färger. Tapparna är mest färgkänsliga och används när ljuset är bra. Stavarna ligger i näthinnans yttre kanter, medan tapparna finns i gula fläcken.

Hur det går till när man ser något?

När ljuset når den bakre delen av ögat färdas det längs nerver i näthinnan som går ihop till ett nervstråk. De här bilderna färdas därefter hela vägen till hjärnan via synnerverna. När hjärnan bearbetar informationen vänder den bilderna igen så att vi slipper se världen upp och ned.

Vad händer i ögat när man blir blind?

Kammarvatten bildas i ögat och ger näring till ögats lins och hornhinna, och för bort slaggprodukter genom kammarvinkeln. Ögat producerar hela tiden nytt kammarvatten som rinner från ögat genom kanaler i kammarvinkeln. Risken för att få skador på synnerven och synfältet ökar om trycket i ögat är högt.