:

Vad består radioaktiv strålning av?

Innehållsförteckning:

 1. Vad består radioaktiv strålning av?
 2. Hur fungerar radioaktiv strålning?
 3. Hur farlig är alfastrålning?
 4. Hur upptäcks radioaktiv strålning?
 5. Vad har gammastrålning för egenskaper?
 6. Hur är radioaktivitet farligt?
 7. Är det farligt med gammastrålning?
 8. Vilken typ av strålning är farligast?
 9. Vad är radioaktiv strålning?
 10. Hur mäts radioaktiv strålning i Nordeuropa?
 11. Vad innehåller radioaktiva ämnen?
 12. Varför är radioaktiva ämnen farliga?

Vad består radioaktiv strålning av?

När en atomkärna sönderfaller vid exempelvis β-sönderfall frigörs ofta energi vilken avges i form av gammastrålning. Strålningen består av elektromagnetisk strålning med hög energi och stor räckvidd, i luften kan den nå hundratals meter. Styrkan avtar dock med kvadraten på avståndet.

Hur fungerar radioaktiv strålning?

Joniserande strålning är så energirik att den kan rycka loss elektroner från de atomer som den träffar och förvandla dem till positivt laddade joner, jonisering. Exempel på joniserande strålning är röntgenstrålning och strålning från radioaktiva ämnen som uran i kärnkraftverk.

Hur farlig är alfastrålning?

Alfastrålning är farlig endast om radioaktiva ämnen som utsänder alfastrålning kommer in i människan t. ex. med luft man andas in. Betapartiklar kan däremot tränga in i huden.

Hur upptäcks radioaktiv strålning?

När man skall mäta strålning eller radioaktivitet använder man en detektor eller en dosimeter. Detektor används för att söka av områden eller varna för strålning. Dosimeter används för att logga och varna för personlig exponering.

Vad har gammastrålning för egenskaper?

Gammastrålning är en form av elektromagnetisk strålning med hög energi. Gammastrålning är inte partiklar. Den består ju inte av bitar av atomkärnor, utan av energi i form av elektromagnetisk vågrörelse, precis som vanligt ljus, och radiovågor. Men gammastrålningen har extremt hög frekvens, och alltså, kort våglängd.

Hur är radioaktivitet farligt?

Strålningspåverkan. Strålning från radioaktiva ämnen och röntgenstrålning har så hög energi att den kan förändra atomer som kommer i dess väg, och den kallas därför joniserande. Om mänsklig kroppsvävnad utsätts för strålning kan till exempel cellernas arvsmassa (DNA) skadas.

Är det farligt med gammastrålning?

Då strålningen är joniserande kan den förändra molekyler, särskilt DNA, vilket kan orsaka cancer. Gammastrålar kan även användas till att behandla olika typer av cancer. ... Gammastrålning kan också användas som vapen, i form av gammabomber.

Vilken typ av strålning är farligast?

Radioaktiv strålning indelas ofta i tre typer: Alfa-, beta- och gammastrålning. Alfastrålningen är den farligaste, även om den är betydligt mindre energirik än de andra. Alfastrålningen består av kärnorna i heliumatomer, som far genom luften i mellan 10 000–20 000 kilometer per sekund.

Vad är radioaktiv strålning?

 • Radioaktiv strålning. Radioaktivitet är en process genom vilken en kärna av en instabil atom förlorar energi genom att sända ut joniserande strålning. Ett material som spontant utvecklar denna typ av strålning - som omfattar utsläpp av alfapartiklar, betapartiklar, gammastrålning och konverterings elektroner - anses vara radioaktivt.

Hur mäts radioaktiv strålning i Nordeuropa?

 • Mystisk radioaktivitet mäts i Nordeuropa Flera nordiska mätstationer har rapporterat att de har fångat upp svag radioaktiv strålning som inte har någon naturlig förklaring. Enligt Statens strålskyddsinsitut har man uppmätt låga nivåer av de radioaktiva isotoperna cesium-134, cesium-137, kobolt-60 och rutenium-103.

Vad innehåller radioaktiva ämnen?

 • Radioaktiva ämnen innehåller för många neutroner i atomkärnan i förhållande till antalet protoner. Det gör atomerna instabila, och för att skapa stabilitet, avger de strålning - eller sönderfaller. Atomens storlek avgör vilken slags strålning den avger. Det finns tre slags strålning: 1.

Varför är radioaktiva ämnen farliga?

 • Radioaktiva ämnen är farliga för att de avger strålning med så hög energi att strålningen kan riva bort elektroner från atomer och molekyler, så att de blir elektriskt laddade - så kallade joner. Om hela kroppen, ett organ eller några celler utsätts för radioaktiv strålning kan det uppstå skador. Om dosen är stor nog slår strålningen ihjäl de ...