:

Vad används Pegmatit till?

Innehållsförteckning:

  1. Vad används Pegmatit till?
  2. Vad kännetecknar en magmatisk bergart?
  3. Vilka mineraler finns i Pegmatit?
  4. Vilken grupp tillhör Pegmatit?
  5. Vad består gnejs av?
  6. Vad består sandsten av?

Vad används Pegmatit till?

De tre huvudmineralen i pegmatit har var och en sina särskilda användningsområden. Kvarts är en viktig råvara vid tillverkning av glas. Kvarts utgör råvara till exempelvis ögonlinser och slipmedel i tandkräm och är också en viktig komponent inom högteknologisk industri vid tillverkning av både datorchip och armbandsur.

Vad kännetecknar en magmatisk bergart?

Magmatiska bergarter bildas genom kristallisation av en het bergartssmälta - magma - som trängt upp från jordskorpans undre delar eller den underliggande manteln.

Vilka mineraler finns i Pegmatit?

Förutom centimeter- till decimeter-stora kristaller av kvarts (gråaktig eller genomskinlig), plagioklas (vit), kalifältspat (röd) och glimmer (ljusa eller mörka flak) kan vissa pegmatiter vara anrikade på sällsynta grundämnen (ex. litium, yttrium) och innehålla kristaller av ovanliga mineral.

Vilken grupp tillhör Pegmatit?

Bergartsbildande mineral

Mineral / mineralgruppSamansättningTypiska bergarter
kalcit-dolomitCaCaO3marmor, kalksten, dolomit
kvartsSiO2granit, kvartsit, pegmatit
olivin (grupp)ösilikat med Mg, Feperidotit, gabbro, basalt
pyroxen (grupp)kedjesilikat med Fe, Mg, Ca (etc.)gabbro, diabas, basalt

Vad består gnejs av?

Bergartstyperna gnejs och granit, som är vanliga i Sveriges äldre berggrund, byggs främst upp av kvarts, olika fältspater och glimmer. Kvarts är ett mineral, medan fältspat och glimmer är mineralgrupper, där en viss kemisk variation resulterar i olika individuella mineral.

Vad består sandsten av?

SANDSTEN bildas genom hop-cementering av sandkorn (främst av kvarts), som kan ha avsatts i ett floddelta eller nära en strand. Vissa sandstenar kan i stället vara avsatta i ökenmiljö.