:

Vilka drabbas av hiv?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka drabbas av hiv?
  2. Finns det mycket hiv i Sverige?
  3. Hur vanligt är det att få hiv i Sverige?
  4. Hur många har dött i hiv i Sverige?
  5. Hur många drabbas av hiv i världen?
  6. Hur påverkas samhället av hiv?
  7. Hur många kvinnor har hiv i Sverige?
  8. Hur vanligt är det att få hiv?
  9. Hur många har dött på grund av hiv?
  10. Vilka får hiv i Sverige?

Vilka drabbas av hiv?

Numera sker spridningen av hiv i vissa riskgrupper- främst bland drogmissbrukare, sexarbetare och män som har sex med män. Men spridningen fortsätter även till viss del som tidigare genom oskyddat sex. Det beror fortfarande på tabu, stigma och bristande kunskap om viruset och hur det smittar.

Finns det mycket hiv i Sverige?

Antalet rapporterade fall av hiv bland män som har sex med män (MSM) över 30 år ökade i Sverige 2018 jämfört med tidigare år, men sammantaget är spridningen av hiv i Sverige fortsatt mycket begränsad. Hiv är en kronisk infektion där rätt behandling gör att risken för vidaresmitta är minimal.

Hur vanligt är det att få hiv i Sverige?

I Sverige rapporteras idag omkring 450 fall av hiv varje år. Majoriteten av dem har fått hiv utomlands, antingen i samband med utlandsvistelse eller före immigration till Sverige. Antalet nya fall där hiv har överförts i Sverige varierar, men har de senaste åren legat på under 100 personer per år.

Hur många har dött i hiv i Sverige?

12 000 personer har diagnostiserats i Sverige. 2 400 har rapporterats ha dött.

Hur många drabbas av hiv i världen?

Antalet personer som lever med hiv runt om i världen har nått sin högsta nivå med omkring 40,3 miljoner människor, en siffra som har ökat från uppskattningsvis 37,5 miljoner 2003. Fler än tre miljoner människor dog av aids-relaterade sjukdomar 2005. Av dessa var fler än 500 000 barn.

Hur påverkas samhället av hiv?

Obehandlat leder hiv till sjukdomen aids. Hiv är inte fullt accepterad i dagens samhälle vilket resulterar i stigmatisering som vidare kan förknippas med diskriminering, rädsla och okunskap. Stigma förekommer bland annat i sammanhang med närstående, vårdpersonal och allmänheten.

Hur många kvinnor har hiv i Sverige?

RESULTAT Till och med 2007 har sammanlagt 4 066 personer födda i Sverige rapporterats ha HIV-infektion. Av dessa är 2 073 män smittade genom sexuell kontakt med annan man, 559 män och 316 kvinnor är smittade genom heterosexuella kontakter och 595 män och 264 kvinnor är smittade genom injektions- missbruk.

Hur vanligt är det att få hiv?

När du har sex är risken störst att hiv överförs om du får sperma med viruset i slidan eller i ändtarmen. Risken är större om du samtidigt har andra könssjukdomar. Vid munsex är risken att viruset överförs mycket mindre än vid samlag. Den största risken vid munsex finns om du får sperma med viruset i munnen.

Hur många har dött på grund av hiv?

Antalet personer som lever med hiv runt om i världen har nått sin högsta nivå med omkring 40,3 miljoner människor, en siffra som har ökat från uppskattningsvis 37,5 miljoner 2003. Fler än tre miljoner människor dog av aids-relaterade sjukdomar 2005. Av dessa var fler än 500 000 barn.

Vilka får hiv i Sverige?

Liksom tidigare år var hivinfektion under 2020 vanligare bland män (62 procent; n=227). Flest fall rapporterades i åldersgruppen 30–39 år. Medianåldern var 39 år (spridning 1–79 år). I alla åldersgrupper rapporterades färre fall under 2020 jämfört med 2019, utom bland fall över 50 år (figur 3).