:

Varför är det bra att ha kollektivavtal?

Innehållsförteckning:

  1. Varför är det bra att ha kollektivavtal?
  2. Vad händer om man bryter mot kollektivavtal?
  3. Hur kan man påverka kollektivavtal?
  4. Har alla arbetsgivare kollektivavtal?
  5. Varför vill ibland inte arbetsgivare använda kollektivavtal till sina arbetare?
  6. Vad skulle hända utan kollektivavtal?
  7. Kan man säga upp ett kollektivavtal?
  8. Vad händer om kollektivavtal inte följs?
  9. Hur kommer ett kollektivavtal till?
  10. Vad får man i kollektivavtal?

Varför är det bra att ha kollektivavtal?

Kollektivavtalen löser många komplicerade frågor i ett paket, vilket underlättar för både anställda och arbetsgivare. Det som oftast ingår är tjänstepension, arbetstid, semester, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom, försäkringar, medbestämmande med mera.

Vad händer om man bryter mot kollektivavtal?

Du som arbetstagare har rätt till de avtalsvillkor som framgår av kollektivavtalet. ... Resultatet av att arbetsgivaren bryter mot ett kollektivavtal kan bli att de drabbas av påföljder, till exempel skadestånd till dig för skadan som du drabbats av.

Hur kan man påverka kollektivavtal?

Om det saknas kollektivavtal på din arbetsplats kan du försöka påverka arbetsgivaren att sluta ett avtal med den fackliga organisationen som är knuten till arbetsplatsen. Du kan också vända dig till ditt fackförbund för att få stöd och hjälp.

Har alla arbetsgivare kollektivavtal?

Avtalet gäller alla anställda Det spelar ingen roll om några inte är fackligt organiserade, eller om de tillhör en annan fackförening som du inte har kollektivavtal med. Kollektivavtal och hängavtal blir en del av det personliga anställningsavtalet mellan dig som arbetsgivare och dina arbetstagare.

Varför vill ibland inte arbetsgivare använda kollektivavtal till sina arbetare?

Att företag väljer att inte ha kollektivavtal beror inte på att man vill ge sämre villkor till sina anställda. Det handlar istället om att kollektivavtalen ofta saknar tillräcklig flexibilitet. ... Vidare framgår att vissa branscher har mer problem än andra med kollektivavtal.

Vad skulle hända utan kollektivavtal?

Saknas kollektivavtal är du inte garanterad en viss lön, utan vad du än avtalar med arbetsgivaren gäller. Samma sak gäller med ob-tillägg och övertidsersättning. Du är inte heller garanterad någon lönehöjning.

Kan man säga upp ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal som gäller för viss bestämd tid upphör, om inget annat har avtalats, utan föregående uppsägningstid vid avtalstidens utgång. Finns det inget stöd i kollektivavtalet för att säga upp det i förväg så är det inte möjligt att göra det.

Vad händer om kollektivavtal inte följs?

Ibland händer det att arbetsgivare struntar i det som bestämts i kollektivavtalet. Det är avtalsbrott och om det händer får den som är medlem i Kommunal hjälp att kräva sina rättigheter.

Hur kommer ett kollektivavtal till?

Båda parter måste ha som avsikt att ingå just ett kollektivavtal för att det ska anses som ett sådant avtal. Kravet på skriftlighet medför att muntliga överenskommelser inte kan omfattas av kollektivavtalet. De har istället allmän avtalsrättslig verkan.

Vad får man i kollektivavtal?

Ett kollektivavtal på arbetsplatsen innebär att du i princip bara behöver komma överens med arbetsgivaren om vad du ska ha i lön när du tackar ja till en anställning. Allting annat, som betald föräldraledighet, semester, tjänstepension, rätt till löneförhöjning och mycket mer är redan klart.