:

Hur gör man ett examensarbete?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man ett examensarbete?
 2. Hur man kan skriva en uppsats?
 3. Vad krävs för att få skriva c-uppsats?
 4. Hur mycket kostar en c-uppsats?
 5. Hur ska ett examensarbete se ut?
 6. Hur långt är ett examensarbete?
 7. Hur du skriver längre uppsatser?
 8. Hur skriver man ett syfte i en uppsats?
 9. Hur många poäng för att skriva c uppsats?
 10. Hur många poäng krävs för att skriva examensarbete?

Hur gör man ett examensarbete?

Planera arbetet

 1. Sök vetenskapliga artiklar.
 2. Läs och sammanfatta artiklar.
 3. Skriv preliminärt problem och syfte.
 4. Välj material att undersöka.
 5. Skriv om materialet.
 6. Skriv preliminär inledning.
 7. Välj metod.
 8. Skriv om metoden.

Hur man kan skriva en uppsats?

I inledningen bör läsaren få en överblick över uppsatsen / rapporten och en orientering i ämnet. Inledningen bör innehålla en sammanfattning av syftet och de problem du sökt svar på. Här beskrivs hypoteser, avgränsningar och du kan också kortfattat redogöra för uppsatsens struktur.

Vad krävs för att få skriva c-uppsats?

C-uppsats engelska eller svenska Omfånget av C-uppsatsen varierar – vissa institutioner har inget maximikrav på antalet ord, däremot ett minimikrav. Inte ovanligt är 15.000 ord, dvs. ca 30 sidor text frånräknat framsida och referenser och bilagor. Max kan en C-uppsats vara 20.000 ord, dvs ca 40 sidor text.

Hur mycket kostar en c-uppsats?

– 35 000-40 000 för en hel C-uppsats om du vill att vi gör allting, säger en som jobbar på företaget till Sveriges Radio Malmöhus. Man kan även köpa en magisteruppsats, då hamnar prislappen på 45 000 kronor.

Hur ska ett examensarbete se ut?

Det skall vara kort (ca en halv sida) och ge fakta om rapportens tillkomst som inte berör det tekniska innehållet. Förordet är den enda platsen i vilket ordet ”examensarbete” får nämnas. Texten bör innehålla följande: namn på skolan, linje, etc....Följande kapitel skall alltid finnas:

 • Inledning. ...
 • Teoretisk referensram. ...
 • Metod.
BE

Hur långt är ett examensarbete?

En uppsats på kandidatnivå bör vara omkring 30-35 sidor lång – maxgräns är 13 000 ord (med avseende på brödtext/huvudtext, exklusive försättsblad, abstract, litteraturlista och bilagor). Använd Times New Roman, 12 p., radavstånd 1,5, till brödtext/huvudtext. Titeln är en mycket viktig del av uppsatsen.

Hur du skriver längre uppsatser?

Var hela tiden medveten om vad du skriver och tänk på uppgiften. Dels gäller det att komma ihåg vilken typ av text du skriver och dels vilket ämne du ska skriva om. Eftersom man ofta har tidspress när man skriver uppsats är det viktigt att man inte tar in på för många sidospår.

Hur skriver man ett syfte i en uppsats?

Tänk på följande när du formulerar ditt syfte:

 1. Syftet ska alltid skrivas i presens, alltså syftet är, inte syftet var. Detta för att texten är riktad till en läsare, och att läsaren alltid möter texten i presens (nutid). ...
 2. Syftet bör inte vara normativt, alltså antyda att du vill förändra något.

Hur många poäng för att skriva c uppsats?

Tidigare har det varit vanligt att skriva uppsatser på varje avklarad nivå (A-D) medan det numera förekommer framförallt innan examen, exempelvis 7,5 högskolepoäng B-uppsats (numera grundnivå) inför tvåårig högskoleexamen, 15 högskolepoäng kandidatuppsats på C-nivå (numera grundnivå) inför kandidatexamen, och 15 eller ...

Hur många poäng krävs för att skriva examensarbete?

För tillträde till examensarbetet krävs minst 135 högskolepoäng inom programmet. Utöver detta krävs tillräckliga ämneskunskaper för det specifika examensarbetet.