:

Vad gör man i en synagoga?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör man i en synagoga?
  2. Vad kallas skåp i synagoga?
  3. Får en rabbin gifta sig?
  4. Vem håller i gudstjänsten i synagogan?
  5. Vilka dagar går man till synagogan?
  6. Hur uppstod Reformjudendom?
  7. Vad kallas det skåp som står inne i kyrkorna Vad finns i det?

Vad gör man i en synagoga?

Varje synagoga har en Bimah (läspulpet) och ett Aron Hakodesh, ett skåp där Torah-rullarna förvaras. En synagoga är alltid byggd så att Aron Hakodesh står åt öster, mot Jerusalem. I ortodoxa synagogor finns också en Mechitza, en avskiljare som skiljer kvinnor och män åt under gudstjänsten.

Vad kallas skåp i synagoga?

En synagoga ska ha en Bimah, en läspulpet där man läser Tora, en Aron ha-qodesh, ett skåp där Torarullarna förvaras, och en Ner Tamid, en lykta som alltid brinner.

Får en rabbin gifta sig?

Före vigseln undertecknar vigselförrättaren, som kan vara en kantor eller en rabbin, och vittnena ett äktenskapsdokument ketuban. Detta är ofta ett vackert dekorerat och handskrivet kontrakt. Av detta framgår brudgåvans storlek. Enligt traditionen måste minst tio judiska män över 13 år närvara vid vigseln.

Vem håller i gudstjänsten i synagogan?

Det är rabbinen som leder gudstjänsten.

Vilka dagar går man till synagogan?

Sabbaten börjar på fredag kväll och fortsätter fram till kvällen på lördagen. På fredagkvällen äts en rituell måltid och på lördag förmiddag går de flesta till synagogan.

Hur uppstod Reformjudendom?

Reformjudendomen har sina rötter i 1800-talets Tyskland, då man översatte den hebreiska Bibeln till tyska och började anpassa religionen efter samhället. Anpassningen av religionen berodde på att judar ville komma in i det tyska samhället och många konverterade till kristendomen.

Vad kallas det skåp som står inne i kyrkorna Vad finns i det?

I synagogan finns Toran i form av pergament som är upprullad på två träkäppar, ofta med kronor av silver, och är synagogans heligaste föremål. Den är placerad i ett skåp, Aron ha-qodesh, "den heliga arken/lådan", vars vägg vetter mot Jerusalem.