:

Varför blir det dis?

Innehållsförteckning:

  1. Varför blir det dis?
  2. Varför kommer det dimma från sjöar?
  3. Vad får dimma att lätta?
  4. Varför bildas stackmoln?
  5. Hur gör man dimma?
  6. Vad kan få dimman att lätta?

Varför blir det dis?

Strålningsdimma uppstår då markytan förlorar värme genom långvågig värmeutstrålning. Luften närmast marken avkyls varpå vattenångan kondenserar. Denna typ av dimma är vanlig på sensommaren och hösten under molnfria kvällar och nätter med svaga vindar.

Varför kommer det dimma från sjöar?

Den uppvärmda luften stiger sedan i form av "blåsor" och blandas med den omgivande kalla luften. På så sätt kondenseras vattenångan och ger upphov till ett tunt skikt med dimma närmast vattendragets yta och når sällan mer än ett tiotal meters höjd.

Vad får dimma att lätta?

Sol, blåst och regn gör att dimman lättar Vinden kan blanda om luften och på så sätt göra luften torrare. Regn kan även göra att dimma lättar genom att regndropparna krockar med de små vattendropparna i luften och då blir det färre små vattendroppar i luften, därmed bättre sikt.

Varför bildas stackmoln?

Cumulus (stackmoln) bildas ofta under vår och sommar då marken värms av solen mer än luften. Detta medför att luften närmast marken blir varmare än ovanför liggande luftlager och därmed börjar stiga.

Hur gör man dimma?

Marken förlorar värme och kyls av under natten, framförallt om det är stjärnklart och molnfritt, vilket gör att luftens temperatur sjunker. I takt med att luften blir kallare kondenserar vattenånga och då formas små vattendroppar som ger dis och dimma.

Vad kan få dimman att lätta?

Sol, blåst och regn gör att dimman lättar Vinden kan blanda om luften och på så sätt göra luften torrare. Regn kan även göra att dimma lättar genom att regndropparna krockar med de små vattendropparna i luften och då blir det färre små vattendroppar i luften, därmed bättre sikt.