:

Vad är ISO 14001 2004?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ISO 14001 2004?
 2. Vad ingår i ISO 14001?
 3. Vad står förkortningen ISO 14000 för?
 4. Vad är ISO 14001 certifiering?
 5. Vad är ISO 14021?
 6. Vad är ISO 14040?
 7. Vad betyder miljöprestanda?
 8. Vad krävs för att bli miljöcertifierad?
 9. Vilka ISO standarder finns?
 10. Vad är ISO 9000 och ISO 14000?
 11. Vad är ISO 14001?
 12. Vad innebär Iso 14001-revision för ert företag?
 13. Vad är ISO 14001 för miljöledningssystem?
 14. Vad är en ISO 14001 certifiering?

Vad är ISO 14001 2004?

ISO 14001-standarden syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Med hjälp av standarden får ledningen god kontroll över miljöarbetets utveckling när det gäller både resultat och kostnader.

Vad ingår i ISO 14001?

ISO 14001 ingår i ISO 14000 serien som handlar om miljöledning. Syftet med ISO 14001 är att hjälpa företag att minimera hur dess arbetsprocesser påverkar miljön negativt (påverkan på luft, vatten och land).

Vad står förkortningen ISO 14000 för?

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten.

Vad är ISO 14001 certifiering?

Gör nytta för vår gemensamma miljö, stärk er miljöprofil och öka lönsamheten i verksamheten. Miljöledningssystemet ISO 14001 är en väletablerad och bred standard med miljöfrågor i fokus. Med ett 14001-certifikat visar ni att ert företag tar ansvar för miljön.

Vad är ISO 14021?

ISO 14021:2016 specifies requirements for self-declared environmental claims, including statements, symbols and graphics, regarding products. It further describes selected terms commonly used in environmental claims and gives qualifications for their use.

Vad är ISO 14040?

ISO 14040-serien är en guide i livscykelanalys och ett hjälpmedel för den som ska beskriva en produkts miljöpåverkan, från råvaruutvinning till avfallshantering. ... ISO 1409 är ytterligare två standarder inom livscykelanalys. De ger båda exempel på hur LCA-standarderna kan användas.

Vad betyder miljöprestanda?

Syftet med att mäta ett företags miljöprestanda är ta reda på om det åtagande om ständiga förbättringar som företaget gjort uppfylls och om företaget lever upp till gällande lagar. – Man mäter helt enkelt för att kunna ta ställning till om det blir bättre och för att styra i rätt riktning.

Vad krävs för att bli miljöcertifierad?

Men, hur ska jag göra för att få min miljöcertifiering?

 • Bestäm vilken standard du ska miljöcertifiera dig mot.
 • Ta fram den dokumentation som krävs av miljöstandarden som du valt.
 • Utbilda dina medarbetare i ert miljöarbete.
 • Utför internrevision (en typ av egenkontroll av ditt miljöarbete) och dokumentera resultatet.

Vilka ISO standarder finns?

Sedan ISO grundades 1946 har över 22 000 globala standarder publicerats. Den mest kända och använda standarden är ISO 9001 för kvalitet, men det finns standarder inom allt från tillverkning och bygg till socialt ansvarstagande och teknik.

Vad är ISO 9000 och ISO 14000?

ISO 9000 är en serie internationella standarder som kan ligga till grund för ett ledningssystem i en organisation. ... ISO 9000: Beskriver principer och terminologi. ISO 9001: Är en så kallad kravstandard som organisationer kan certifiera sig mot. ISO 9004: Ger vägledning till införandet och förbättring av verksamheter.

Vad är ISO 14001?

 • ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning, och som kan användas i alla typer av organisationer inom alla slags industrier. Grunden till ISO 14001 är de 55 kraven. Dessa kan ses som komponenter för att lyckas med miljöledningssystem.

Vad innebär Iso 14001-revision för ert företag?

 • ISO 14001 certifiering / revision - Miljöcertifiering. ISO 14001-certifiering. Miljöarbete som är kompetent utfört, kommunicerat och dokumenterat i ett miljöledningssystem innebär viktiga fördelar för Ert företag. Att vi kontinuerligt genomför ISO 14001-revision på ert företag kan innebära flera fördelar för ert företag gentemot andra företag.

Vad är ISO 14001 för miljöledningssystem?

 • ISO 14001 – Ledningssystem för miljö. ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten.

Vad är en ISO 14001 certifiering?

 • En ISO 14001 certifiering med Svensk Certifiering gör det möjligt att internt och externt visa att Ert företag lever upp till konkreta och erkända miljökrav. Svensk Certifiering är ackrediterade för certifiering enligt ISO och är granskade mot ISO 17021 " ledningssystem för certifieringsorgan" av SWEDAC.