:

Hur funkar det med statlig skatt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur funkar det med statlig skatt?
 2. Hur mycket får man tjäna innan statlig skatt 2021?
 3. Är statlig skatt inräknad i Skattetabellen?
 4. Vart går våra skattepengar till?
 5. Hur betalar man inkomstskatt till staten?
 6. Vad är den statliga inkomstskatten?
 7. När ska statlig skatt betalas?
 8. Hur mycket inkomst betalar du i inkomståret 2020?

Hur funkar det med statlig skatt?

Tjänar du mer än betalar utöver den kommunala skatten även statlig inkomstskatt på 20 % på den del av inkomst som ligger över gränsen. ... Den del av inkomsten som överstiger 703 300 per år kommer nu beskattas med (i genomsnitt) 30 % kommunalskatt + 20% + 5 % i statlig skatt. Marginalskatten blir då ungefär 55 %.

Hur mycket får man tjäna innan statlig skatt 2021?

För inkomståret 2021 finns en skiktgräns. Skiktgränsen är 523 200 kronor. På inkomster över denna gräns betalar du statlig inkomstskatt ut med 20 procent.

Är statlig skatt inräknad i Skattetabellen?

Gränserna för statlig inkomstskatt hittar du under Belopp och procent. Enklaste sättet att ta reda på din egen marginalskatt är att titta i skattetabellen hur mycket skatt som dras på den lön du har idag och sedan jämföra med hur mycket skatt som dras om du exempelvis får 1 000 kronor mer i lön.

Vart går våra skattepengar till?

Av de drygt 2 150 miljarder som vi betalar i skatt går ungefär 700 miljarder kronor till kommuner na, drygt 370 miljarder kronor till regionerna och drygt 1 000 miljarder kronor till staten. Kommunernas enskilt största kostnad är kopp lade till skola och omsorg, medan regionernas största kostnader går till sjukvården.

Hur betalar man inkomstskatt till staten?

 • När en anställd tjänar tillräckligt mycket, över den så kallade brytpunkten för statlig skatt, så får man också betala inkomstskatt till staten. Detta kallas statlig skatt eller statlig inkomstskatt.

Vad är den statliga inkomstskatten?

 • Den statliga inkomstskatten är en 20-procentig skatt på inkomster över 523 200 kr per år, eller 43 600 kr i månaden.

När ska statlig skatt betalas?

 • Brytpunkten för statlig skatt är årslönen innan det har gjorts ett obligatoriskt grundavdrag. Statlig skatt ska betalas först när skiktgränsen är uppnådd inomstmässigt, vilket alltså motsvarar årslönen minus grundavdraget.

Hur mycket inkomst betalar du i inkomståret 2020?

 • Från och med inkomståret 2020 finns det endast en skiktgräns och den är 509 300 kronor. På inkomster över denna gräns betalar du statlig inkomstskatt med 20 procent. Skiktgränsen gäller den beskattningsbara förvärvsinkomsten, det vill säga den inkomst du har efter att grundavdraget har dragits bort. För att underlätta beräkningen av hur stora ...