:

När har Boliden utdelning 2021?

Innehållsförteckning:

 1. När har Boliden utdelning 2021?
 2. När kommer utdelning från Nordea?
 3. När kommer utdelningen från Swedbank?
 4. När har Boliden utdelning?
 5. Vilka bolag ger utdelning 2021?
 6. När får man dividend?

När har Boliden utdelning 2021?

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen samt styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Stämman beslutade om en utdelning till aktieägarna med 8,25 kronor per aktie och att torsdagen den 29 april 2021 skall vara avstämningsdag för utdelning.

När kommer utdelning från Nordea?

Utdelningen utbetalas den 12 oktober 2021, eller så fort som möjligt efter den dagen. Utdelningen har sedan tidigare avräknats från kärnprimärkapitalet och utbetalningen av utdelning kommer därmed inte att påverka Nordeas kapitaltäckning.

När kommer utdelningen från Swedbank?

Avstämningsdagen för utdelning föreslås vara den 1 november 2021, vilket innebär att utbetalning förväntas ske den 4 november 2021.

När har Boliden utdelning?

Utbetalningen för inlösenaktien sker omkring den . Ordinarie utdelning om 8,25 kronor per aktie utbetalas till aktieägare som innehar Boliden-aktier på avstämningsdagen den enligt årsstämmans beslut.

Vilka bolag ger utdelning 2021?

Stockholmsbörsens bästa utdelningshöjare 2021

 • Castellum – 23 utdelningshöjningar i följd som börsnoterat bolag. ...
 • Vitec – 19 år i sträck med höjningar av utdelningen. ...
 • Wihlborgs – 15 år av höjda utdelningar. ...
 • Hexagon – 12 höjningar i följd. ...
 • JM – 12 höjningar i följd. ...
 • Atlas Copco – 37 år utan sänkt ordinarie utdelning.

När får man dividend?

Det här betyder att det lönar sig för ett växande företag (=nettoförmögenheten växer) att betala dividend året efter bokslutet, dvs. från och med den 2 januari. Bolagsstämman beslutar om dividendens storlek och tidpunkten för utbetalning. Dividenden kan betalas i en eller flera rater.