:

Hur räknar man ut Semestertillägget?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man ut Semestertillägget?
 2. När kommer semesterersättning 2021?
 3. När får man semestertillägg?
 4. Hur mycket kostar semestertillägget i Sommar?
 5. Vad är semesterersättningen?
 6. När ska Semesterlönen betalas ut senast i slutet av april?
 7. Hur räknar du ut semestern?

Hur räknar man ut Semestertillägget?

Regler för att beräkna semestertillägg Om du omfattas av kollektivavtal så beräknas ditt semestertillägg vanligen som 0,8 procent gånger din aktuella månadslön per dag. Med aktuell månadslön menas den lön du hade när du tog ut semestern.

När kommer semesterersättning 2021?

Vid kortare anställningar kan arbetsgivaren betala ut ersättningen varje månad. Annars ska semesterersättningen betalas ut senast en månad efter det att anställningen upphört. Semesterersättningen är en laglig rättighet. Din semesterersättning ska finnas specificerad på ditt lönebesked.

När får man semestertillägg?

Semestertillägget om 0,8 procent ska betalas ut i samband med semestern. Det sker vanligtvis månaden efter att du tagit ut din semester. Semestertillägget på rörliga lönedelar (0,5 procent) ska senast betalas ut i slutet av semesteråret (vanligtvis senast 31 mars).

Hur mycket kostar semestertillägget i Sommar?

 • Om din anställde tar ut 20 semesterdagar i sommar kan semestertillägget räknas ut så här: 0,0043 X = 2 150 kronor. Var dock observant på att flera kollektivavtal innehåller ett högre semestertillägg än vad som anges i lagen och då kan det vara en högre procentsats som gäller.

Vad är semesterersättningen?

 • Använd vår räknesnurra för att räkna ut din semesterersättning. ... Procentregeln - Semesterersättningen är 12 % av den under föregående intjänandeår sammanlagda utbetalda lönen, såväl fast som rörlig lön. Denna summa är den totala semesterlönen.

När ska Semesterlönen betalas ut senast i slutet av april?

 • Semesterlön för rörliga delar ska betalas senast en månad efter semesterårets utgång (26 § st 2 Semesterlagen). Om du inte har kollektivavtal är semesteråret mellan 1 april och 31 mars påföljande år (2 a och 3 §§ Semesterlagen). I så fall ska semesterlönen för rörliga delar betalas ut senast i slutet av april.

Hur räknar du ut semestern?

 • Då räknar du ut semester genom att ta hela lönen under intjänandeåret, det vill säga mars-april, och räkna ut vad 12 procent av den lönen är – vilket blir den intjänade semesterlönen för den anställde.