:

Hur fungerar skattekontot företag?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar skattekontot företag?
  2. Vad bokförs på konto 2510?
  3. Hur betalar du skatt till Skatteverket?
  4. Kan det uppstå kostnader och intäktsränta på skattekontot?
  5. Kan Skatteverket tillgodoräkna en inbetalning?
  6. Hur kan du bokföra skattekonto i enskild firma?

Hur fungerar skattekontot företag?

Alla som betalar skatter och avgifter har ett eget skattekonto hos Skatteverket, både fysiska och juridiska personer. Samtliga inbetalningar som du gör till Skatteverket bokförs på ditt skattekonto. Moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt redovisas dessutom i moms- och arbetsgivardeklarationer (skattedeklaration).

Vad bokförs på konto 2510?

Här bokförs F-skatten som en fordran (eller snarare som en negativ skuld) [2510] när den betalas, dvs dras från skattekontot [1630]. En variant när du bokför F-skatten är att redovisa den som en debetpost på konto [2518], Betald F-skatt, alternativt direkt på konto [2510], Skatteskulder.

Hur betalar du skatt till Skatteverket?

  • Du som är privatperson har normalt en arbetsgivare som drar skatt från din lön varje månad och betalar in den till Skatteverket. Om du av någon anledning vet att du behöver betala mer skatt än vad arbetsgivaren drar av och betalar in kan du när du vill göra en inbetalning till Skatteverket, en så kallad extra inbetalning.

Kan det uppstå kostnader och intäktsränta på skattekontot?

  • Kostnadsränta & Intäktsränta. Det kan också uppstå Kostnadsränta & Intäktsränta på skattekontot, om man till exempel betalar in för sent, eller har betalat in ett överskott på kontot. De bokförs antingen mot 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter eller 8314 Skattefria ränteintäkter.

Kan Skatteverket tillgodoräkna en inbetalning?

  • Det finns en risk för att Skatteverket inte kan tillgodoräkna dig en inbetalning om du har angett någon felaktig uppgift vid inbetalningen, till exempel fel personnummer, fel organisationsnummer eller fel OCR-nummer (identifikationsnummer). I värsta fall kan en inbetalning tillgodoräknas en annan person eller bolags skattekonto.

Hur kan du bokföra skattekonto i enskild firma?

  • Bokföra skattekonto Enskild firma. ... Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto), som du lägger upp i bokföringen. Betalningen bokförs sedan direkt mot detta konto. Det går bra att använda bokföringsmallen "Preliminärskatt Aktiebolag", du kan dock välja att justera titeln.