:

Hur får man kontrolluppgifter?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man kontrolluppgifter?
 2. Var hittar jag mina kontrolluppgifter?
 3. Hur skriver man ut kontrolluppgifter?
 4. Vad är kontrolluppgifter från Skatteverket?
 5. Hur får jag mina inkomstuppgifter?
 6. Hur kan jag hitta min årsinkomst?
 7. Var ser jag mina inkomstuppgifter?
 8. Var hittar jag mitt årsbesked Försäkringskassan?
 9. Hur får arbetstagaren del av kontrolluppgifter?
 10. Vad är samtliga kontrolluppgifter?

Hur får man kontrolluppgifter?

På skatteverket.se kan du hämta alla dina skattepliktiga inkomstuppgifter, så kallade kontrolluppgifter. Där kan du också utse någon som hjälper dig med detta.

Var hittar jag mina kontrolluppgifter?

Du hittar de redovisade uppgifterna på Mina sidor. På Mina sidor väljer du Skatter och deklarationer och sedan Lön, pension, sjukpenning m.m. Kontakta den som har lämnat uppgifterna om det finns uppgifter som du saknar eller som inte stämmer.

Hur skriver man ut kontrolluppgifter?

Använd vår e-tjänst

 1. Du behöver ingen särskild behörighet.
 2. Du kan lämna uppgifterna löpande under året.
 3. Du får en kvittens direkt när du lämnat kontrolluppgifterna.
 4. Du kan skriva ut ett detaljerat kontrolluppgiftsunderlag och skicka till den som kontrolluppgiften avser (inkomsttagaren av t.

Vad är kontrolluppgifter från Skatteverket?

Kontrolluppgiften ska innehålla uppgift om det sammanlagda bruttobeloppet av ränta, utdelning och annan avkastning som har genererats av tillgångar som förvarats på kontot under året.

Hur får jag mina inkomstuppgifter?

Mina sidor kan du se dina uppgifter om lön, pension och ersättning som din arbetsgivare, Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan har lämnat till Skatteverket månad för månad. Du ser även din avdragna skatt.

Hur kan jag hitta min årsinkomst?

Oavsett hur du är anställd ska du kunna avläsa vad din månadslön är både innan och efter skatt på din lönespecifikation. Vidare kan du vända dig till Skatteverket för att få ännu mer uppgifter om din årsinkomst och de pengar du tjänar och du hittar även din totala årsinkomst i din skattedeklaration.

Var ser jag mina inkomstuppgifter?

Mina sidor kan du se dina uppgifter om lön, pension och ersättning som din arbetsgivare, Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan har lämnat till Skatteverket månad för månad.

Var hittar jag mitt årsbesked Försäkringskassan?

Du hittar dina utbetalningsbesked på Mina sidor Om du har valt att få information från oss via posten har du fått utbetalningsbesked eller årsbesked hemskickat men du kan också se utbetalningsbeskeden om du loggar in på Mina sidor.

Hur får arbetstagaren del av kontrolluppgifter?

Från och med januari 2020 kommer du som är anställd inte längre att någon årlig kontrolluppgift. Istället kommer du att kunna logga in på Mina sidor på Skatteverkets hemsida och där se alla uppgifter som din arbetsgivare redovisat till Skatteverket varje månad.

Vad är samtliga kontrolluppgifter?

Kontrolluppgifter ska lämnas för att privatpersoners och företags skatt ska bli rätt. Det kan till exempel vara uppgift om betalda räntor, utbetald utdelning eller schablonintäkt på ett investeringssparkonto. Kontrolluppgifterna ska lämnas till Skatteverket senast 31 januari året efter inkomståret.