:

Hur betalar man tilläggsavgift?

Innehållsförteckning:

  1. Hur betalar man tilläggsavgift?
  2. Hur betalar man på Länstrafiken?
  3. Hur betalar man tåg böter?
  4. Hur betalar man tilläggsavgift Skånetrafiken?
  5. Vad händer om man inte betalar tilläggsavgift?
  6. Hur betalar man på spårvagn?

Hur betalar man tilläggsavgift?

Om du vid en biljettkontroll saknar giltig, har felaktig eller ogiltig biljett får du en så kallad tilläggsavgift. Avgiften är för närvarande 1500 kronor oavsett ålder utöver avgiften för biljetten. Vid kontrolltillfället får du ett inbetalningskort med ett belopp som ska betalas inom 10 dagar.

Hur betalar man på Länstrafiken?

Reser du med pappersbiljett visar du det för föraren när du stiger ombord. I samband med ombordstigning fram kan du även betala din biljett med betalkort och ladda reskassa ombord på de flesta bussar.

Hur betalar man tåg böter?

Alla som reser utan giltig biljett kan få en tilläggsavgift på 1 500 kronor. Tilläggsavgiften betalas via faktura som skickas till kunden tidigast tio dagar efter den dagen tilläggsavgiften utfärdades.

Hur betalar man tilläggsavgift Skånetrafiken?

Gör så här:

  1. Skriv numret på din faktura, ditt namn och din mailadress/adress.
  2. Bifoga gärna en bild på tilläggsavgiften och din biljett.
  3. Berätta sedan kort vad som hänt, det vill säga varför du vill bestrida tilläggsavgiften. Har du använt vårt resekort behöver du uppge kortnumret i din beskrivning.

Vad händer om man inte betalar tilläggsavgift?

12 § En person som vägrar att lösa biljett eller betala tilläggsavgift får avvisas från färdmedlet av en tjänsteman som utför avgiftskontroll. Detsamma gäller för ett område som är avsett för kollektivtrafik som allmänheten har tillträde till endast om avgift för resa har betalats.

Hur betalar man på spårvagn?

Spårvagn. Alla spårvagnar har biljettautomat ombord.