:

Vad händer om jag inte betalar moms till PostNord?

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer om jag inte betalar moms till PostNord?
  2. Hur betalar man moms till PostNord?
  3. Vart betalar man tullavgift?
  4. Vad händer om jag inte betalar tullavgiften?
  5. Vad är det för moms på Porto?
  6. Hur mycket moms är det på frakt?

Vad händer om jag inte betalar moms till PostNord?

Om avgiften ej betalas in kommer försändelsen att skickas tillbaka till avsändaren. Samtidigt kommer begäran om inbetalning av moms och momsdeklarationsavgiften att annulleras. Man riskerar således inte att få dröjsmålsränta, påminnelseavgifter, inkassokrav eller liknande om man väljer att inte betala.

Hur betalar man moms till PostNord?

Ange försändelse-ID och postnummer. Ange försändelse-ID som du har fått per SMS eller brev. Ange postnummer som försändelsen ska till. På den här sidan kan du utse PostNord till direkt tullombud och betala moms, deklarationsavgift och tull för momsdeklaration för din försändelse.

Vart betalar man tullavgift?

Vanligtvis är det ditt transportföretag som hjälper dig med att räkna ut vilka avgifter du ska betala. Men om du inte har fått möjlighet att betala tull eller moms går det bra att mejla eller skriva ett brev till oss, så skickar vi en tullräkning till dig.

Vad händer om jag inte betalar tullavgiften?

Om du trots betalningspåminnelsen inte betalar din tullräkning kan Tullverket besluta om att återkalla ditt tillstånd till betalningsanstånd. Tullverket kan också besluta att återkalla ditt tillstånd om du vid upprepade tillfällen betalar din tullräkning för sent.

Vad är det för moms på Porto?

Det är sedan den 1 april år 2016 inte någon moms på frimärken, porto och postpaket. Kostnaden för frimärken, porto och postpaket i en näringsverksamhet är en skattemässigt avdragsgill kostnad i inkomstdeklarationen.

Hur mycket moms är det på frakt?

Svar: Nej, det är momssatsen på den vara som säljs som avgör vilken momssats som ska användas för frakten (och andra tilläggskostnader). Vid försäljning av böcker ska du alltså lägga på 6% moms på den fraktavgift du tar ut.