:

Hur räknas återkrav CSN?

Innehållsförteckning:

  1. Hur räknas återkrav CSN?
  2. Hur återbetalar man CSN?
  3. När är mitt CSN lån betalt?
  4. Vad händer med CSN om man tjänar för mycket?
  5. Vad händer med studielån när man dör?
  6. Måste jag betala tillbaka CSN bidrag?

Hur räknas återkrav CSN?

I första hand räknar vi av det belopp vi kräver tillbaka från dina kommande utbetalningar. Om dessa inte räcker till får du betala tillbaka den resterande delen som ett återkrav. I din belopps- och utbetalningsplan finns tabellen ”För mycket utbetalt enligt detta beslut”.

Hur återbetalar man CSN?

Du börjar betala tillbaka till CSN tidigast sex månader efter att du hade studiestöd. När det är dags att börja betala får du ett brev från CSN med en betalningsplan och inbetalningskort. Det får du i samband med ett årsskifte. Har du tagit studielån tidigare och börjat betala tillbaka?

När är mitt CSN lån betalt?

Du har som längst 25 år på dig att betala av ditt lån. Om du har fått ditt studielån utbetalt från och med 1 januari 2022 ska ditt lån vara betalt när du fyller 64 år. Om du har lån som du har fått utbetalt mellan och 31 december 2021 ska ditt lån vara betalt när du fyller 60 år.

Vad händer med CSN om man tjänar för mycket?

Om du tjänat för mycket Om du har haft högre inkomster än fribeloppet och det du tidigare meddelat CSN, kommer du att få betala tillbaka de pengar som betalats ut för mycket. Det kallas för återkrav.

Vad händer med studielån när man dör?

Vid dödsfall skriver CSN av hela lånet och eventuella återkrav. Vi skriver av lånet när Skatteverket informerar oss om dödsfallet. Om den avlidne var bosatt utomlands, måste de anhöriga kontakta svenska ambassaden i landet för att få ett dödsbevis i original.

Måste jag betala tillbaka CSN bidrag?

Om du har fått pengar av CSN som du inte hade rätt till, måste du betala tillbaka dem. Då får du ett återkrav. Det kan exempelvis bero på att du har avbrutit dina studier eller haft ogiltig frånvaro. Här hittar du information om kostnader, regler och vad som händer om du inte betalar.