:

Hur fungerar A-kassa kommunal?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fungerar A-kassa kommunal?
 2. Hur mycket betalar jag till A-kassa?
 3. När kan jag betala a-kassa?
 4. Hur räknar jag ut A-kassan?
 5. Hur lång handläggningstid kommunal A-kassa?
 6. Vad är A-kassa nummer?
 7. Vad kostar a-kassa transport?
 8. Hur mycket får man i A-kassa unionen?
 9. Vem betalar till a-kassa?
 10. Kan man betala bara A-kassa?
 11. Hur mycket får jag i a-kassa?
 12. Vad är grundersättning i en a-kassa?
 13. Hur ska du få a-kassan?
 14. Hur mycket ersättning kan du få från a-kassan?

Hur fungerar A-kassa kommunal?

För att få ersättning om du blir arbetslös i framtiden måste du vara medlem i Kommunals a-kassa. Du kan bli medlem i Kommunals a-kassa om du arbetar inom kommun, landsting, kyrkan, kooperativ eller privata och kommunala bolag, eller om du studerar inom vård, omsorg eller service.

Hur mycket betalar jag till A-kassa?

Ersättning baserad på din inkomst Du kan få upp till 80 procent av din tidigare lön, och högst 26 400 kronor per månad före skatt om du är medlem i en a-kassa sedan minst ett år. Varje månad som du var medlem i en a-kassa under perioden mars-december 2020 räknas som fyra månader.

När kan jag betala a-kassa?

Gå med i a-kassan när du får ditt första jobb. Det kostar ungefär 100-200 kronor i månaden och ger dig ekonomisk trygghet under hela arbetslivet. Sju av tio är redan med i a-kassan och du som arbetar i Sverige har också rätt att bli medlem.

Hur räknar jag ut A-kassan?

Din bruttoersättning per dag blir 80 procent av din framräknade genomsnittliga inkomst. Din ersättning kan dock aldrig bli högre än 1200 kronor per dag. Under perioden mars-december 2020 räknas varje medlemsmånad som fyra månader.

Hur lång handläggningstid kommunal A-kassa?

Vi har just nu en handläggningstid på ca 6 veckor. På vår hemsida kan du se vilket datum vi handlägger på.

Vad är A-kassa nummer?

Kontakta Kommunals a-kassa för att få reda på vad som gäller dig personligen. ... Kommunals a-kassa når du även via telefon 0771-25 80 00.

Vad kostar a-kassa transport?

Medlemskapet kostar bara 130 kronor per månad. Är du medlem i både a-kassan och facket kan du även omfattas av Inkomstförsäkringen, vilken kan ge dig rätt till upp till 80% av din inkomst.

Hur mycket får man i A-kassa unionen?

Ersättningstaket är 33 000 kr/mån under de 100 första ersättningsdagarna och 27 500 kr/mån från dag 101. Medlemskapet i a-kassan är skilt från medlemskapet i Unionen Egenföretagare, och du måste alltså söka medlemskap i en a-kassa separat.

Vem betalar till a-kassa?

A-kassornas verksamhet finansieras via medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och av statsbidrag, så det är både du som privatperson men också arbetsgivarna och staten som betalar för att systemet ska finnas.

Kan man betala bara A-kassa?

Ersättning från a-kassa A-kassan betalar bara ut ersättning upp till det tak som är satt. ... Man kan heller inte få a-kassa hur länge som helst. Under de första 100 dagarna får man en ersättning som täcker 80 % av den tidigare lönen.

Hur mycket får jag i a-kassa?

 • Hur mycket får jag i a-kassa? ... men du kan högst få 1200 kronor per dag. För att kunna få ut högsta beloppet behöver du ha haft en genomsnittlig månadsinkomst på 33 000 kronor före skatt. 1200 kronor per dag kan du högst få de första 100 ersättningsdagarna, ...

Vad är grundersättning i en a-kassa?

 • Grundersättning. Grundersättningen är upp till 8 000 kronor i månaden före skatt, beroende på hur mycket du har jobbat tidigare. Den kan du söka om du inte är medlem i en a-kassa eller har varit medlem kortare tid än ett år. Du ska också ha fyllt 20 år.

Hur ska du få a-kassan?

 • A-kassan beräknas på den genomsnittliga inkomst som du har haft under det senaste året. Det finns också andra villkor för att du ska kunna få a-kassa, exempelvis att du har varit medlem i en a-kassa under en viss tid, ha haft ett jobb under en viss period etc. Om du inte uppfyller kraven, kan du få ersättning enligt ett lägre grundbelopp.

Hur mycket ersättning kan du få från a-kassan?

 • Räkna ut hur mycket ersättning du kan få från a-kassan (arbetslöshetsersättning). A-kassan är på maximalt 80% av din lön under 200 dagar, sedan maximalt 70% av din lön under ytterligare 100 dagar. Det finns vissa möjligheter att förlänga ersättningsperioden. Observera att under 2020 gäller tillfälliga regler pga Covid-19.