:

Vad är Umeå universitet känt för?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Umeå universitet känt för?
 2. Vilka utbildningar finns i Umeå?
 3. När blev Umeå universitet?
 4. Hur många studenter har Umeå?
 5. Är Umeå ett bra universitet?
 6. Vad finns det att göra i Umeå?
 7. Är Umeå en studentstad?
 8. Hur många studenter i Luleå?

Vad är Umeå universitet känt för?

Umeå universitet är ett svenskt statligt universitet i Umeå. Det invigdes 1965 som landets femte universitet, i syfte att tillgodose behovet av akademiska professioner som läkare, sjuksköterskor, tandläkare med flera i norra Sverige. ... Det rankas som ett av världens 200–300 bästa universitet och som det 5:e i Sverige.

Vilka utbildningar finns i Umeå?

Höstterminen 2020 mest populära program:

 • Läkarprogrammet – 4872 sökande (737 förstahand)
 • Juristprogrammet – 3389 sökande (479 förstahand)
 • Psykologprogrammet – 2577 sökande (450 förstahand)
 • Socionomprogrammet – 1941 sökande (473 förstahand)
 • Civilekonomprogrammet – 1555 sökande (308 förstahand)

När blev Umeå universitet?

Redan 1956 fanns här högskoleutbildning i form av tandläkarutbildning. 1958 tilldelades Umeå en läkarutbildning. 1963 togs alltså beslutet att Umeå skulle få ett universitet, och den 17 september 1965 invigdes så Umeå universitet av dåvarande kung Gustav VI Adolf. 1965 fanns här omkring 2 000 studenter.

Hur många studenter har Umeå?

Umeå universitet är ett av landets större utbildningsuniversitet. Under 2020 var antalet studenter vid Umeå universitet totalt 36 337, varav 35 452 på grundnivå och avancerad nivå samt 885 studenter på forskarnivå.

Är Umeå ett bra universitet?

Snittbetyg: 3,8.

Vad finns det att göra i Umeå?

12 Saker att Göra i Umeå

 • Strosa genom ”Lev!” konsttunnel.
 • Besök Bildmuséet.
 • Sola och bada på Bölesholmarna.
 • Ta färjan ut till Holmön.
 • Vandra runt Grössjön.
 • Övernatta på Granö Beckasin.
 • Västerbottens museum.
 • Folktitta vid Rådhustorget.

Är Umeå en studentstad?

Umeå har i många år varit rödlistad, vilket innebär att man inte kunnat garantera studenter en bostad den första terminen. ... För år 2020 har Umeå däremot fått en efterlängtad uppgradering och kan nu räkna sig till de studieorter i Sverige som är gulmarkerade.

Hur många studenter i Luleå?

Luleå tekniska universitet omsätter 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda, 50 % kvinnor och 50 % män. Vi har 17 200 studenter, 52 % kvinnor och 48 % män.