:

Hur får jag kontakt med Halebop?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får jag kontakt med Halebop?
  2. Vad händer när bindningstiden går ut Halebop?
  3. Var hittar jag PUK koden Halebop?
  4. Är Halebop samma som Telia?
  5. Kan man ringa till Halebop?
  6. Vad händer när ett abonnemang går ut?

Hur får jag kontakt med Halebop?

Halebop Kundtjänst – E-post E-postadressen till Halebops kundtjänst är: kontakta-oss@halebop.se.

Vad händer när bindningstiden går ut Halebop?

5.11 Gäller Avtalet för viss minsta tid (bindningstid) och har uppsägning skett med stöd av punkt 14.4, förfaller fast avgift för resterande del av bindningstiden till omedelbar betalning. 5.12 Om Halebop sagt upp Avtalet har Kunden rätt att återfå förskotts- betalda avgifter.

Var hittar jag PUK koden Halebop?

PIN & PUK kod Din PIN och PUK kod hittar du i appen. Tips: Om du glömt PIN koden kan du fortfarande logga in i appen om du är ansluten till Wi-Fi.

Är Halebop samma som Telia?

Halebop är en oberoende mobil portal som förser mobila användare med mobila tjänster. Varumärket Halebop ägs av Telia AB.

Kan man ringa till Halebop?

Vi har tyvärr inget telefonnummer till Halebop kundtjänst eller support.

Vad händer när ett abonnemang går ut?

om din bindningstid går ut och du inte har sagt upp abonnemanget fortsätter det att fungera som vanligt. Du betalar fortsatt kostnaden för abonnemanget, om du har betalat för någon hårdvara som varit kopplad till bindningstiden, exempelvis en mobiltelefon, kommer den kostnaden att försvinna.