:

Hur säger man upp försäkring trygghansa?

Innehållsförteckning:

 1. Hur säger man upp försäkring trygghansa?
 2. Vad ingår i min försäkring Trygg Hansa?
 3. Vad händer om man slutar betala en försäkring?
 4. Kan man få ersättning för hjärnskakning?
 5. Hur mycket ersättning Trygg Hansa?

Hur säger man upp försäkring trygghansa?

Du når vår kundservice på ​0771-111 110....Det här behöver du ringa oss för:

 • ​Om du vill säga upp försäkringen​​
 • Om du vill höja försäkringsbeloppet (gäller det TryggaVuxna kan du dock göra det direkt på Mina sidor)
 • Om du vill sänka försäkringsbeloppet.

Vad ingår i min försäkring Trygg Hansa?

 • Brand. Juridisk tvist.
 • Sjukdom eller olycksfall. Sjukvårdsförsäkring.
 • Brandskada. Vattenskada. Skadestånd. Juridisk tvist. Annan händelse.
 • Brandskada. Skadestånd. Vattenskada. Juridisk tvist. Annan händelse.
 • Sjukdom eller olycksfall. Juridisk tvist. Annan händelse.
 • Juridisk tvist.

Vad händer om man slutar betala en försäkring?

Betalar du inte din försäkringspremie i tid, skickar försäkringsbolaget en påminnelse. Betalas inte påminnelsen senast det datum som anges, slutar försäkringen att gälla. ... En betalning som görs efter det att försäkringen upphört att gälla har därmed ingen verkan bakåt i tiden.

Kan man få ersättning för hjärnskakning?

Om din olycksfallsskada medför läkarvård och minst åtta dagars akut sjuktid i följd får du också engångsersättning enligt en tabell beroende på vilken kroppsskada det gäller. Det är till exempel 3 000 kronor vid lårbensbrott, 2 000 kronor vid hjärnskakning och upp till 25 000 kronor vid förlamning av armar och ben.

Hur mycket ersättning Trygg Hansa?

Hur stor den ersättningen blir beror på hur stor nedsättningen är och vilket försäkringsbelopp du har. Om du till exempel skadas så att du bedöms ha 5 % medicinsk invaliditet, blir ersättningen 5 % av försäkringsbeloppet. Är du försäkrad för 600 000 blir det 0, = 30 000 kronor.