:

Hur slutade bosnienkriget?

Innehållsförteckning:

  1. Hur slutade bosnienkriget?
  2. Hur avslutades folkmordet i Srebrenica?
  3. Varför blev det inbördeskrig i Bosnien?
  4. Varför ingrep inte FN i Srebrenica?
  5. Vad var orsakerna till folkmordet i Srebrenica?

Hur slutade bosnienkriget?

Ap – Decem Bosnian War/Periods

Hur avslutades folkmordet i Srebrenica?

Situationen förvärrades tidigt under 1995. Trots internationella resolutioner och uppmaningar från FN hade serbiska trupper framgångsrikt så gott som strypt leveransen av förnödenheter till Srebrenica.

Varför blev det inbördeskrig i Bosnien?

Det krig som under första delen av 1990-talet fördes i det forna Jugoslavien hade etnisk rensning som mål. Serber, kroater och muslimer har velat skapa etniskt sammanhängande områden. Grymheterna begicks för att förmå de främmande folken att flytta.

Varför ingrep inte FN i Srebrenica?

Srebrenica var också en populär kurort. Under några dagar i juli 1995 blir staden skådeplats för ett omfattande folkmord, det första i Europa sedan Förintelsen. ... Sedan 1993 hade Srebrenica varit en frizon under FN:s beskydd, men FN visade sig inte vara tillräckligt skydd mot den anfallande bosnienserbiska armén.

Vad var orsakerna till folkmordet i Srebrenica?

När Bosnien utropade sig självständigt 1992 gjorde bosnienserberna uppror för att få kvarstå under Jugoslavien/Serbien. Ett krig med etnisk rensning av muslimer och kroater tog vid. Regionen Srebrenica nära gränsen till Serbien beboddes då till tre fjärdedelar av muslimer.