:

Vad är utmärkande för antiken?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är utmärkande för antiken?
 2. Vad lever kvar idag från antiken?
 3. Hur var det att leva under antiken?
 4. Vad hände i samhället under antiken?
 5. Vad betonades under antiken?
 6. Vilka Högkulturer ingår i antiken?
 7. Vilka spår av den grekiska antiken finns kvar idag?
 8. Vad skrev man om under antiken?
 9. Hur levde vanligt folk under antiken?
 10. Vad arbetade man med under antiken?
 11. Vad är antiken för medeltiden?
 12. Vad är antiken för Europas forntid?
 13. Vad är antiken i Medelhavet?

Vad är utmärkande för antiken?

Den varade från ca 800 f.Kr till ca 500 e.Kr. Epoken kännetecknas av stort kulturellt inflytande från Antikens Grekland och Romarriket. Under antiken formades det klassiska västerländska kulturarvet inom särskilt filosofi, konst, politik, astronomi och matematik.

Vad lever kvar idag från antiken?

Runt hela romarriket byggdes arenor och amfiteatrar med plats för tusentals åskådare; palats och tempel - ibland med kupoler; broar och akvedukter med valvspann; och tusentals mil med stenbelagda vägar. En stor del av deras byggnader, broar, akvedukter och vägar finns kvar än idag.

Hur var det att leva under antiken?

Man levde tillsammans med andra släktingar, till exempel mor och far föräldrar, fastrar, mostrar och ogifta kusiner. Kvinnan i familjen fick stå för det mesta av arbetet i hemmet, om inte familjen var av rik börd. Då hade man råd att ha slavar. I huvudsak var det fadern i hushållet som var överhuvudet.

Vad hände i samhället under antiken?

Under antiken var Grekland politiskt splittrat och bestod av en mängd stadsstater vilka fungerade som självstyrande småriken. ... Huvudingredienserna var grekisk mytologi, litteratur, teater, arkitektur, konst, idrott och filosofi.

Vad betonades under antiken?

Under den tidiga antiken kunde det ske i form av inristningar på sten eller keramik medan pergament började användas på 100-talet e.Kr. Den klassiska epoken varade till 338 f.Kr. då Aten besegrades av Makedonien.

Vilka Högkulturer ingår i antiken?

De första kulturerna med skriftspråk uppstod ungefär samtidigt i Mesopotamien och Egypten för omkring 5000 år sedan. Lite senare uppstod även kulturer med skrift i Indien och i Kina. Alla dessa högkulturer var civilisationer med utvecklad byråkrati, teknologi, konst och effektiva arméer.

Vilka spår av den grekiska antiken finns kvar idag?

Vi kan se det i form av arkitektur. I svenska städer kan vi se valv och pelare där arkitekterna har inspirerats av grekernas tempel. Inom medicin används liknande kirurgi som under antiken. Grekerna bidrog även med vetenskap, retorik, demokrati och dramaturgi.

Vad skrev man om under antiken?

Genrer under forntid och klassisk tid Med tiden får litteraturen religiös karaktär och behandlar myter, i form av skapelsemyter eller berättelser om livet efter döden, samt profetior. Skönlitteraturen uppkommer med religiösa hymner och sånger, vilket utvecklas till lyrik och teater.

Hur levde vanligt folk under antiken?

Det var vanligt att familjer levde i flera generationer i Aten utan bli medborgare. Medelklassen och underklassen var en enormt mycket större folkgrupp än överklassen men det var bara överklassen som fick rösta och äga mark ända fram till 600 f.Kr. Kvinnans främsta uppgift var att föda söner.

Vad arbetade man med under antiken?

De hade yrken precis som vi. Redan på den tiden kunde man bli barberare, skomakare eller bonde. Men det fanns också yrken som vi nutida människor finner mer ovanliga. ”Från IX till V : orgiefixare, begravningsclowner och andra ädla antika yrken” av Vicki Leon (Schibsted, 2007) handlar om dessa antika yrken.

Vad är antiken för medeltiden?

 • Antiken (av latin antiquus ’forntida, gammaldags’, av ante 'före') är en epok i Medelhavsområdets historia. Epoken börjar med de olika grekiska och italienska stadsstaternas grundande och första spridning under arkaisk tid omkring 700 f.Kr. och avslutas med Västroms fall år 476 e.Kr. Därefter följer den tidiga medeltiden.

Vad är antiken för Europas forntid?

 • Antiken - Europas forntid. Antiken är en benämning för den period då Medelhavsområdet dominerades av grekisk och romersk kultur. Perioden omfattar tiden från omkring 700 f.Kr då de grekiska stadsstaterna växte fram, till andra halvan av 400-talet e.Kr då det västromerska riket gick under.

Vad är antiken i Medelhavet?

 • Antiken (av latin antiquus ’forntida, gammaldags’, av ante 'före') är en epok i Medelhavsområdets historia. Epoken börjar med de olika grekiska och italienska stadsstaternas grundande och första spridning under arkaisk tid omkring 700 f.Kr. och avslutas med Västroms fall år 476 e.Kr. [1] Därefter följer den tidiga medeltiden.