:

Hur avrundar man till tiotusental?

Innehållsförteckning:

  1. Hur avrundar man till tiotusental?
  2. Hur avrundar man belopp?
  3. Hur avrundar man till Värdesiffror?
  4. Hur avrundar man till närmaste tiotal?
  5. När ska man avrunda upp?
  6. Hur räknar man med Överslagsräkning?

Hur avrundar man till tiotusental?

För större tal vill man avrunda till närmaste hundratal eller tusental. Till exempel avrundas 2 och 2. 250 som ligger mitt emellan avrundas till det större 300.

Hur avrundar man belopp?

Det finns en lag som styr hur öresavrundning får göras. Den säger att belopp i öretal ska avrundas till närmsta hundratal. Det innebär att belopp med slutsiffran 1 till 49 ska avrundas nedåt och belopp med slutsiffran 50 till 99 ska avrundas uppåt.

Hur avrundar man till Värdesiffror?

Avrundning. Vid avrundning minskas antalet värdesiffror. Om talet till exempel ska anges med 3 värdesiffroravrundas det till . Antalet värdesiffror är alltså beroende av om talet har avrundats eller inte.

Hur avrundar man till närmaste tiotal?

Om vi vill avrunda till närmaste tiotal, så får vi titta på entalssiffran, 5. En 5:a betyder att vi ska avrunda uppåt, vilket betyder att 45,72 ska avrundas till 50. till närmaste ental.

När ska man avrunda upp?

UPPÅT fungerar som AVRUNDA med den skillnad att funktionen alltid avrundar ett tal uppåt. Om decimaler är högre än 0 (noll), avrundas tal uppåt till angivet antal decimaler. Om decimaler är 0 avkortas tal till närmaste heltal uppåt. Om decimaler är mindre än 0, avrundas talet uppåt till vänster om decimalkommat.

Hur räknar man med Överslagsräkning?

Kalle har köpt ost för 47,60 kr, mjölk för 11,90 kr och makaroner för 22,30 kr. Lägg märke till "ungefär lika med"-tecknet ≈. Kalle vet att han ska betala ungefär 80 kr. Detta är vad som kallas överslagsräkning.