:

Hur avrundar man negativa tal?

Innehållsförteckning:

  1. Hur avrundar man negativa tal?
  2. Hur många gällande siffror?
  3. Kan vara negativ i räkning?
  4. Hur många gällande siffror har följande Närmevärden?
  5. Hur många värdesiffror är 10?

Hur avrundar man negativa tal?

För negativa tal gäller att -23,5 avrundat till heltal blir -23, eftersom -23 är mer än -23,5. Regeln att avrunda uppåt gäller alltså också här. Samma grundregel gäller om man ska avrunda t ex till en decimal, dvs 0,15 avrundas till 0,2 medan 0,14 avrundas till 0,1.

Hur många gällande siffror?

Siffran noll Nolla eller nollor inuti ett tal eller i slutet av ett tal är gällande, däremot inte nolla eller nollor i början av ett tal. Ex: Talet 30,8 har tre gällande siffror, talet 2,230 har fyra gällande siffror. Däremot har talet 0,03 bara en gällande siffra, siffran 3.

Kan vara negativ i räkning?

Negativa tal är tal som är mindre än noll. Vi skriver ett negativt tal på samma sätt som ett positivt tal, men med ett minustecken ("-") framför. ... Man kan till exempel säga att temperaturen ute en kall dag är -10°C, alltså 10 grader under noll(mätt i grader Celsius).

Hur många gällande siffror har följande Närmevärden?

Räkna med närmevärden och gällande siffror Här ser vi att den första faktorn har tre gällande siffror och den andra faktorn har två gällande siffror. Det är alltså den andra faktorn som avgör hur många gällande siffror svaret ska ha, nämligen två gällande siffror.

Hur många värdesiffror är 10?

Antalet värdesiffror är alltså beroende av om talet har avrundats eller inte. Talet 10 000 kan till exempel ha mellan en och fem värdesiffror, beroende på hur mycket talet har avrundats. Ett sätt att ange att det inte har avrundats alls är att skriva ut ett decimalkomma efter talet, d.v.s. 10 000,00.