:

Vad betyder ordet följaktligen?

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder ordet följaktligen?
  2. Hur använder man följaktligen?
  3. Vad betyder ordet skövlat?
  4. Får man börja en mening med alltså?
  5. Hur stavas följaktligen?
  6. Vad är en förmedling?

Vad betyder ordet följaktligen?

Följaktligen betyder ungefär detsamma som därför.

Hur använder man följaktligen?

Synonymer till följaktligen

  1. alltså, således, sålunda, därför, ergo, under sådana förhållanden, därmedelst, då, i enlighet härmed, på det sättet, så, därmed. motsatsord. trots, även om, ändå
  2. Användarnas bidrag. till följd av, så, då, ehuru.

Vad betyder ordet skövlat?

Skövla betyder ungefär detsamma som förhärja.

Får man börja en mening med alltså?

Får man börja en mening med för? Alltså exempelvis ”För jag längtar efter att träffa er”. Svar: Visst kan man börja en mening med konjunktionen för.

Hur stavas följaktligen?

Svar: Ja, det stavas följaktligen. Att det stavas så beror på att det hör ihop med verbet följa, inte med substantivet följd.

Vad är en förmedling?

Förmedlare betyder ungefär detsamma som agent.