:

Vilka regler gäller för arkivering av räkenskapsmaterial?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka regler gäller för arkivering av räkenskapsmaterial?
  2. Hur länge ska bokföringsmaterial arkiveras?
  3. Hur länge måste räkenskapsinformation arkiveras?
  4. Vad behöver arkiveras?
  5. Hur länge ska man spara dokument?
  6. Hur länge ska man spara följesedlar?
  7. Hur ska bokföringsunderlag förvaras?

Vilka regler gäller för arkivering av räkenskapsmaterial?

Räkenskapsmaterialet ska arkiveras till och med utgången av det sjunde året efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. För räkenskapsår som avslutats under året gäller alltså arkivering till och med 31 december det sjunde året därefter. Materialet får därmed slängas tidigast 1 januari det åttonde året.

Hur länge ska bokföringsmaterial arkiveras?

Hur länge ska räkenskapsinformation sparas I 7 kap 2§ bokföringslagen anges att räkenskapsmaterial ska sparas i sju år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Hur länge måste räkenskapsinformation arkiveras?

Hur länge ska en arkivering ske? Dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation ska vara varaktiga och lättåtkomliga. De ska bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades (7 kap. 2 § BFL).

Vad behöver arkiveras?

Räkenskapshandlingar ska som huvudregel arkiveras i den form de har skapats. Om en faktura har skapats fysiskt och sedan skannats in måste alltså den fysiska fakturan arkiveras.

Hur länge ska man spara dokument?

Allt du använder som underlag i din deklaration och som inte går att få fram elektroniskt bör du spara i sex år. Skatteverket kan begära att få se underlag sex år efter det att du lämnat din deklaration. Underlag som visar på hyresinbetalningar ska du spara i två år efter att du betalat.

Hur länge ska man spara följesedlar?

Enligt 7 kapitlet 2 § Bokföringslagen ska dokument som används för att bevara räkenskapsinformation vara varaktiga och lätt åtkomliga. Dokumenten måste bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Hur ska bokföringsunderlag förvaras?

Spara underlag digitalt eller på papper – vad gäller?

  • Har ditt företag fått ett papperskvitto ska detta sparas i originalformat i sju år enligt huvudregeln. ...
  • Får du kvittot elektroniskt behöver du inte skriva ut detta, enbart det elektroniska dokumentet behöver lagras i sju år.