:

Hur räknar man ut Xi en triangel?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man ut Xi en triangel?
 2. Hur man räknar ut basen på en triangel?
 3. Hur räkna ut vinkeln i en triangel?
 4. Hur räknar man ut taklutning?
 5. Hur man räknar ut omkrets?
 6. Vilka vinklar har en triangel?
 7. Vad ska man ha för taklutning?
 8. Hur mycket ska ett pulpettak luta?

Hur räknar man ut Xi en triangel?

De andra två sidorna kallas katetrar, hypotenusan är alltid längre än katetrarna var för sig. För att räkna ut hur lång hypotenusan är kan man använda sig av Pythagoras sats, som säger att längden av hypotenusan är lika med roten ur summan de båda katetrarna i kvadrat.

Hur man räknar ut basen på en triangel?

Sammanfattning

 1. Arean av en triangel kan man alltid räkna ut med den här formeln. area = bas · höjd / 2.
 2. Man kan kom ihåg det som att det är en halv rektangel.
 3. Det är samma formel för alla trianglar, hur de en ser ut.
 4. Om det gör det lättare kan man rotera triangeln för att mäta bas och höjd.

Hur räkna ut vinkeln i en triangel?

Tangens (tan) för spetsig vinkel i rätvinklig triangel är kvoten mellan motstående sida och närstående sida. För att räkna vinkeln får vi använda inversen av tangens funktionen tan-1, den finns på räknemaskinen.

Hur räknar man ut taklutning?

För att få fram takets lutning i grader:

 1. Mät ut en 100 cm vågrät sträcka på husets gavel.
 2. Mät sedan det vinkelräta avståndet i cm från sträckans ändpunkt upp till taket. Se figur i bild ovan.
 3. Minska så det största talet (A) med det minsta (B); ex. ...
 4. Tabellen nedan hjälper dig att få fram gradtalet: 45 cm = 24° taklutning.

Hur man räknar ut omkrets?

Formeln för en cirkels omkrets är π · diametern. Det går π · diameter på en omkrets. Men man säger ofta 2πr. Alltså radien gånger 2, istället för diametern.

Vilka vinklar har en triangel?

Eftersom alla vinklar är lika stora måste alla vinklarna var för sig vara en tredjedel av 180. I en liksidig triangel är alltid alla de tre vinklarna precis 60°.

Vad ska man ha för taklutning?

Takets lutning kan vara avgörande för vilka taktäckningsmaterial som kan användas, t ex: Tegel- och betongpannor brukar kunna användas ner till 14 graders lutning. Minsta taklutning kan variera beroende av vilket underlagstak man har samt om pannorna är falsade. Ofalsade pannor kräver en taklutning på minst 22 grader.

Hur mycket ska ett pulpettak luta?

Den lägsta balkänden får ha en höjd som motsvarar 1/30 av den totala spännvidden. Den rekommenderade taklutningen för pulpettak är 3 – 10 grader. Två pulpettak är också snyggt.