:

Vad krävs för att få använda Fairtrade?

Innehållsförteckning:

  1. Vad krävs för att få använda Fairtrade?
  2. Hur uppstod Fairtrade?
  3. Varför handla Fairtrade?
  4. Vem betalar för att en jordbrukare ska få sin produkt märkt med krav eller Fairtrade?
  5. När kom Fairtrade till Sverige?
  6. Varför grundades Fairtrade?

Vad krävs för att få använda Fairtrade?

Du hittar Fairtrade-märket på allt från kaffe och choklad till vin och bomull. Märket betyder att den som odlat råvaran har uppfyllt de internationella Fairtrade-kriterierna. Kriterierna innehåller krav som bland annat innebär att odlarna får ett garanterat minimipris och att de anställda får avtalsenliga löner.

Hur uppstod Fairtrade?

Fairtrade har ett uttalat mål att motverka fattigdom och stärka graden av medbestämmande och inflytande för människor i utvecklingsländer. Fairtrade vill se ett handelssystem som stärker odlare och anställda och skapar möjligheter för producenter att själva bestämma över sin egen framtid.

Varför handla Fairtrade?

Fairtrade är ett viktigt verktyg för att nå dit. Genom en rättvis handel – där en hård prispress inte påverkar människors livssituation negativt – kan människor som lever i fattigdom få förbättrade arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade bidrar till att odlare och anställda får bättre kunskap om sina rättigheter.

Vem betalar för att en jordbrukare ska få sin produkt märkt med krav eller Fairtrade?

Minimipris och premie Ofta är betalningen som en odlare får vid försäljning av råvaran avgörande för att ihop familjeekonomin. ... När odlare säljer sina råvaror får de även en Fairtrade-premie. Premien är en extra betalning som odlarna eller de anställda samlar i en gemensam pott.

När kom Fairtrade till Sverige?

År 1997 lanserades den första Fairtrade-märkta produkten i svenska butiker av Sackeus AB – kaffet Café Organico. Kaffet var inte bara Fairtrade-märkt utan även KRAV-märkt. Kaffebönorna importerades från det Fairtrade-certifierade kooperativet UCIRI i Mexico och såldes i vanliga butiker.

Varför grundades Fairtrade?

Rättvis handelsrörelsen Då växte de första visionerna fram kring behovet av en förändring inom världshandeln när ett stort antal länder i Syd, inom ramen för en FN-konferens 1964, uppmanade världen att arbeta för schysstare handelsförhållanden: ”Trade not Aid” (handel istället för bistånd).