:

Vilka ingår i ett demensteam?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka ingår i ett demensteam?
 2. Vad arbetar Demensförbundet med?
 3. Hur många lider av demens i Sverige?
 4. Vad är god omvårdnad vid demens?
 5. Var är demenssjukdom?
 6. Hur hjälper man någon med demens?
 7. Vilka frivilligorganisationer finns för närstående?
 8. Hur vanligt är demenssjukdom?
 9. Kan man få demens som ung?

Vilka ingår i ett demensteam?

Demensteamet består av kurator, sjuksköterska och arbetsterapeut med särskilda kunskaper om demens. Demensteamet ger råd och stöd till: den demenssjuke själv. anhöriga.

Vad arbetar Demensförbundet med?

Vi arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga och har en unik stödverksamhet i våra 110 demensföreningar som arbetar ideellt runt om i landet. Vi har cirka 10 400 medlemmar. Demensförbundet är politiskt och religiöst obunden och har inga avtal med läkemedelsindustrin.

Hur många lider av demens i Sverige?

103 Page 8 Page 9 Sammanfattning Varje år insjuknar mellan 20 000 och 25 000 personer i en demens- sjukdom. Det innebär att det finns mellan 130 0 000 per- soner med demenssjukdom i Sverige idag.

Vad är god omvårdnad vid demens?

Det viktigaste för god demensvård är att personalen skapar en tillitsfull och trygg relation tillsammans med personen med en demenssjukdom och anhöriga. Att skapa förutsättningar för att kunna kommunicera och förstå varandra.

Var är demenssjukdom?

Demens orsakas av skador i hjärnan och kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor.

Hur hjälper man någon med demens?

Hur kan jag stötta den som är sjuk?

 1. Hjälp till med kontakter. Det är bra att tidigt ta reda på vilket stöd som finns. ...
 2. Berätta om sjukdomen. Uppmuntra den som är sjuk att berätta om sjukdomen för omgivningen. ...
 3. Gå igenom ekonomin. Det är bra att tidigt gå igenom ekonomin tillsammans. ...
 4. Lev här och nu.

Vilka frivilligorganisationer finns för närstående?

Anhörig- patient- och frivilligorganisationer

 • Afasiförbundet. Al-Anon familjegrupper i Sverige. Alzheimer Sverige. ...
 • Fibromyalgiförbundet. Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar. ...
 • RLS-förbundet. Reumatikerförbundet. ...
 • Schizofreniförbundet. Spelberoendes riksförbund.

Hur vanligt är demenssjukdom?

SVERIGE. Mellan 130 0 000 personer beräknas ha en demenssjukdom. Varje år insjuknar 20 000–25 000 personer.

Kan man få demens som ung?

över 65 år, men även yngre kan drabbas. Sjukdomen är densamma men det faktum att de befinner sig mitt i livet, med jobb och familj, gör att både de drabbade och deras anhöriga behöver särskilt stöd. I Malmö arbetar man sedan tio år med ett särskilt uppföljningsprogram för yngre med demenssjukdom och deras familjer.