:

Hur använder man osv?

Innehållsförteckning:

  1. Hur använder man osv?
  2. Hur förkortar man i och med?
  3. Hur förkortas man med mera?
  4. Hur skriver man ut etc?
  5. Hur förkortar man telefonnummer?
  6. Hur förkortar man etcetera?

Hur använder man osv?

I förkortningarna dvs. och osv. räcker det att sätta punkt efter sista avbrytningen. Sammandragning heter det när man förkortar ett ord genom att behålla den första och sista bokstaven i ordet.

Hur förkortar man i och med?

Allmänna förkortningar

FörkortningKlartext
fil.filosofie
fr.o.m.från och med
iafi alla fall
Ibid., ib.latin Ibidem, "på samma ställe" (i fotnoter)

Hur förkortas man med mera?

Ska man förkorta med mera med eller utan punkter? Svar: Båda skrivsätten är korrekta, men vi rekommenderar m.m. med punkter.

Hur skriver man ut etc?

(bland annat) eller etc. (et cetera)....Och skriv dem så här:

  1. Avbrytningar markeras med punkt – forts. ...
  2. Vid flerordiga avbrytningar görs inget mellanslag – t. ...
  3. Sammandragningar har ingen punkt – jfr (jämför), Sthlm (Stockholm).
  4. Initialförkortningar som är egennamn och läses bokstav för bokstav skrivs med versaler – EU, FN.

Hur förkortar man telefonnummer?

Det finns två etablerade förkortningar för telefon: tfn och tel. Tfn är en sammandragsförkortning, som består av den första bokstaven, en mittenbokstav och den sista bokstaven i ordet telefon.

Hur förkortar man etcetera?

Et cetera är latin och betyder 'och det övriga', 'och så vidare'. Det är ett så fast uttryck att det är vanligare att skriva ihop det, etcetera, även om det också går bra att använda den ursprungliga formen, et cetera. Det helt förhärskande i bruket är dock att uttrycket förkortas: etc.