:

När används i text?

Innehållsförteckning:

  1. När används i text?
  2. Hur visar man att någon pratar i en text?
  3. Vad kallas utropstecken och frågetecken?
  4. När kan man använda bindestreck i en mening?
  5. Vad är en Anföringssats?
  6. Vad är ett citattecken?

När används i text?

Tankstrecket används också när man infogar ett parentetiskt inlägg – exempelvis en förklaring eller ett exempel – och vill framhäva detta mer än parenteser eller kommatecken gör. Tankstrecket används ofta för att ange repliker (därav tankstreckets andra namn talstreck, replikstreck, anföringsstreck eller pratminus).

Hur visar man att någon pratar i en text?

Skriv gärna dialog så att varje person får ett eget sätt att tala, det underlättar för läsaren och det blir enklare att förstå vem som säger vad i dialogen utan en massa ”sade hon” eller ”sade han” i den. Ett enkelt sätt att känna efter att dialogen är välskriven är att läsa den högt.

Vad kallas utropstecken och frågetecken?

Skiljetecken delas upp i stora (till exempel punkt, utropstecken och frågetecken) och små (till exempel kommatecken).

När kan man använda bindestreck i en mening?

BINDESTRECK (DIVIS) Tecknet används: vid vissa sammansättningar, som svensk-dansk ordbok. vid sammansättningar med siffror, förkortningar eller flerordiga uttryck: 50-årsdag, 2000-talet, covid-19, på gatan-pris, Kalle Anka-tidning, galna ko-sjukan etcetera.

Vad är en Anföringssats?

Anföringssatsen är en överordnad huvudsats: Anföringssatsen utför normalt den överordnade talakten och anföringsverbet tar den anförda satsen som objekt. 2. Den anförda satsen är en överordnad huvudsats: Anföringssatsen kan ses som ett modalt satsadverbial inom den anförda satsen.

Vad är ett citattecken?

Citattecken (även kallat anföringstecken eller citationstecken, dock ALDRIG situationstecken) används förutom vid dialog även i många andra fall, som att markera utdrag ur andra texter eller återberättade citat.