:

När används genitiv?

Innehållsförteckning:

  1. När används genitiv?
  2. Hur skriver man s?
  3. Är genitiv substantiv?
  4. När ska det vara s på engelska verb?
  5. Hur bildar man genitiv?
  6. Hur skriver man Ab S?
  7. När ska man använda apostrof?

När används genitiv?

I modern standardsvenska används genitiv främst för att ange ägande och tillhörighet, men det förekommer också i vissa speciella uttryck – bland annat för vissa plats- och tidsangivelser – som exempelvis Hon var utomlands i somras. I fornsvenskan hade dock genitiven betydligt fler användningsområden.

Hur skriver man s?

Det behöver man inte göra vid initialförkortningar som redan slutar på s: SAS flygplansflotta. Om det skulle bli otydligt att det är genitiv kan man också välja att skriva ut s:et efter ett kolon: SAS:s. Så skrivs även genitiv av initialförkortningar som slutar på -x eller -z: QZ:s personal.

Är genitiv substantiv?

Formen av substantiv som anger ägandet heter genitiv. Ett genitiv har ofta ändelsen –s. Ett exempel i singular kan vara: ”Pojkens hund är söt.” Den ägande formen visar att det är just pojkens hund och ingen annans.

När ska det vara s på engelska verb?

I engelskan tillkommer ändelsen -s med apostrof (') före eller så används of-konstruktion. Den -s ändelse som markerar ägande ska inte förväxlas med plural-s för vilken ingen apostrof ingår. Substantiv i singular och plural får ändelsen -'s (apostrof plus s): Exempel The woman's bag.

Hur bildar man genitiv?

Ägande i svenskan uttrycks vanligtvis med hjälp av så kallat s-genitiv, men kan ibland även uttryckas med hjälp av till exempel sammansättningar eller prepositionsfraser. S-genitivformen bildas genom att lägga till ett -s i slutet av egennamn eller substantiv i bestämd form. EXEMPEL: Lauras hund är under bordet.

Hur skriver man Ab S?

Språkrådet on Twitter: "Vid initialförkortningar som utläses bokstav för bokstav skrivs kolon före genitiv: AB:s.

När ska man använda apostrof?

Apostrofen i förkortningar Det vanligaste sättet att använda apostrofer i engelskan är för att förkorta där ett substantiv eller pronomen och ett verb kombineras. Kom ihåg att apostrofen ofta ersätter en bokstav som fallit bort och placeras där den försvunna bokstaven skulle ha suttit.