:

Vad tänker du när du hör ordet retorik?

Innehållsförteckning:

 1. Vad tänker du när du hör ordet retorik?
 2. Varför lära sig retorik?
 3. Hur blir man bättre på retorik?
 4. Vad är klassisk retorik?
 5. Vad betyder retorik på svenska?

Vad tänker du när du hör ordet retorik?

Låt oss vara överens om att retorik är konsten att använda språk där minst en person försöker ändra tänkandet hos minst en annan person. Detta kan göras antingen muntligen via offentliga tal, eller i skriftlig form, som i ett avhandlingsmaterial.

Varför lära sig retorik?

Kunnighet i retorik är viktigt för samhället, det visar hur vi kan föra fram våra åsikter, stå upp för vad vi tycker och argumentera för det. Den lär oss att kritiskt granska informationen och se vart den brister. ... Genom retoriken förtydligar du syftet, konkretiserar innehållet och engagerar eleverna.

Hur blir man bättre på retorik?

 1. Behärska ämnet. Tala om det du kan och tycker är bra.
 2. Var dig själv. Behåll din dialekt, använd dina egna erfarenheter i föreläsningen och berätta för publiken om du är nervös.
 3. Känn din publik. ...
 4. Var tydlig i föreläsningen. ...
 5. Var tydlig i tal och rörelse. ...
 6. Föreläs lagom långt.

Vad är klassisk retorik?

vad är retorik? ... Den grekiske filosofen och retorikern Aristoteles kallade retoriken läran om konsten att övertyga. Retorik = talarkonst, vältalighet och vältalighetslära. Klassisk retorik innebär att tala övertygande inför en grupp åhörare.

Vad betyder retorik på svenska?

Retorik betyder talarkonst eller vältalighetslära och är kort och gott läran om talekonsten. ... Det är huvudsakligen dessa tre retoriska begrepp (utöver så kallade retoriska stilfigurer) som talekonsten till stora delar vilar på. Ethos betyder auktoritet, logos är förnuftsargument och pathos betyder känsloargument.