:

Vad är en CSS?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en CSS?
 2. Hur använder man CSS?
 3. Vad kan man göra med CSS?
 4. Varför använder man CSS?
 5. Vad menas med Kaskad i CSS Hur fungerar det?
 6. Vem är upphovsman till CSS?
 7. Hur länkar du in en extern CSS fil?
 8. Hur gör man en CSS fil?
 9. Vad gör du med Javascript?
 10. Vilket år kom CSS?

Vad är en CSS?

CSS står för Cascading Style Sheets och är en av webbens tre grundläggande byggstenar tillsammans med HTML och Javascript. Man kan säga att CSS är webbens ansikte utåt, och sköter alltså allt som har med design att göra.

Hur använder man CSS?

Den ena och vanligaste metoden är att använda stiltaggen för att länka till en fil med din CSS-kod och att informera webbläsaren att det är en CSS-fil. Det andra sättet som man kan använda stiltaggen på är att skriva in CSS-koden direkt i dokumentet, inringad av ”style”-taggen.

Vad kan man göra med CSS?

CSS samlar alla instruktioner för hemsidans utseende i ett separat dokument, vilket gör att HTML-dokumentet bara innehåller hemsidans innehåll, något som är mycket positivt både en person som skapar en hemsida samt om en utomstående vill gå igenom hemsidans kod, eftersom det skapar struktur.

Varför använder man CSS?

I praktiken har CSS använts till att formge dokument när det gäller färg, teckensnitt, justering av text och objekt mm. En CSS-mall kan styra tusentals dokument och det är då enkelt att ändra en layout genom att ändra formateringen i CSS-mallen.

Vad menas med Kaskad i CSS Hur fungerar det?

I CSSär det möjlig att det finns konflikter mellan olika definitioner av samma elementet. ... Kaskad är ett set av interna regler som bestämmer hur en set av motstridiga regler som skrevs i CSS ska lösas. I princip är det den regler som är specifika som vinner av de generella reglar då.

Vem är upphovsman till CSS?

Tekniken introducerades av Håkon Wium Lie och Bert Bos 1994 i webbläsaren Argo. År 1996 kom den första rekommendationen från W3C, CSS1. Det dröjde till år 2000 innan någon webbläsare hade fullt stöd för CSS1, och det var Internet Explorer 5.0 för Mac.

Hur länkar du in en extern CSS fil?

Det finns olika sätt att skriva css-kod:

 1. I en extern fil, som man döper till filnamn. css.
 2. I en -tagg. Som då oftast placeras i början (head) på en webbsida.
 3. Inuti en formaterbar tagg (t. ex ) ger en grön text inom en -tagg.

Hur gör man en CSS fil?

Starta upp din texteditor och skapa en ny fil och döp den till hello. css . I din texteditor, skriv in följande text som är basen för en HTML5-sida. Spara filen i samma katalog som din HTML-sida.

Vad gör du med Javascript?

Ett vanligt användningsområde för Javascript är att bestämma vad som ska hända när en användare interagerar på olika sätt på en webbsida. Det kallas för att använda "eventlyssnare" (eng. event listeners). ... Det mesta går att göra med Javascript på ett eller annat sätt.

Vilket år kom CSS?

Varje webbläsare har sitt eget sätt att tolka instruktionerna vilket gör det svårt att webbdesigna. Men så kommer norrmannen Håkan Wium Lie till undsättning. 1994 är första gången han lanserar förslaget ”cascading style sheets” eller CSS.