:

Vad används kärnfysik till?

Innehållsförteckning:

 1. Vad används kärnfysik till?
 2. Hur går det till när en atom sönderfaller?
 3. Vad kan radioaktivitet användas till?
 4. Vilket ämne är mest radioaktivt?
 5. Vad är det som gör att vissa ämnen är radioaktiva och sönderfaller?
 6. Vad krävs för att stoppa Alfasönderfall?
 7. Vad krävs för att stoppa Betastrålning?
 8. Vad används röntgenstrålning till inom sjukvården?
 9. Vad kan man använder Betastrålning till?

Vad används kärnfysik till?

Kärnfysik är den del av fysiken som berör atomkärnorna, deras beståndsdelar, struktur, dynamik och de krafter som verkar på och inom dem. ... Verksamheten inom kärnfysik spänner över ett mycket brett område med både forskning och utveckling, undervisning och uppdragsverksamhet.

Hur går det till när en atom sönderfaller?

När en atomkärna sönderfaller vid exempelvis β-sönderfall frigörs ofta energi vilken avges i form av gammastrålning. Strålningen består av elektromagnetisk strålning med hög energi och stor räckvidd, i luften kan den nå hundratals meter.

Vad kan radioaktivitet användas till?

Exempel på användning av joniserande strålning inom ett flertal områden i industrin:

 • Vid kontroll av nivåer i tankar och för tjocklekskontroll vid papperstillverkning.
 • Inom billackering och andra verksamheter där det finns behov av dammfria ytor används strålning för att eliminera statisk elektricitet.

Vilket ämne är mest radioaktivt?

Det radioaktiva grundämnet astat är ett av världens mest sällsynta ämnen. Nu har forskare från Göteborgs universitet lyckats skapa små mängder av ämnet – och kan studera dess kemiska egenskaper. Det finns bara 70 mg astat i jordskorpan, så ämnet är extremt ovanligt.

Vad är det som gör att vissa ämnen är radioaktiva och sönderfaller?

Radioaktiva ämnen innehåller för många neutroner i atomkärnan i förhållande till antalet protoner. Det gör atomerna instabila, och för att skapa stabilitet, avger de strålning - eller sönderfaller. Atomens storlek avgör vilken slags strålning den avger.

Vad krävs för att stoppa Alfasönderfall?

Alfastrålning avges i samband med radioaktivt sönderfall av typ alfa-sönderfall. Alfastrålning stoppas mycket lätt av material i dess väg. Dess räckvidd är cirka 10 cm i luft, och den stoppas av ett papper. Den kan exempelvis inte tränga igenom det yttersta lagret hud på människokroppen.

Vad krävs för att stoppa Betastrålning?

Betastrålning hindras av fönsterglas, tjocka kläder eller 3 cm tjockt trä. Betastrålning är partikelstrålning som består av elektroner eller positroner. De sänds ut när vissa atomer sönderfaller. Betastrålning utgör en risk för människan om partik- larna kommer in i kroppen på samma sätt som alfa- partiklar.

Vad används röntgenstrålning till inom sjukvården?

Strålning och ultraljud används inom vården för att med olika tekniker ta bilder av kroppens olika delar för att ställa diagnos. Strålning används också vid behandling av vissa sjukdomar eftersom strålning kan slå ut sjuka celler.

Vad kan man använder Betastrålning till?

Betastrålning kan enkelt skärmas med plåt eller glasrutor, men för gammastrålningen som bildas i samband med betasönderfall behövs det tyngre avskärmning. Betapartiklar i kontrollerad form används inom sjukvård, bland annat för att behandla vissa cancerformer.