:

Vad är typisk afrikansk musik?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är typisk afrikansk musik?
 2. Vad kallas afrikansk musik?
 3. Vilka instrument används i afrikansk musik?
 4. Vilka musikstilar i väst har påverkats mest av den traditionella afrikanska musiken?
 5. Varför kallas pop och rockmusik ofta för afroamerikansk musik?
 6. Hur bemöttes afrikansk musik i Nordamerika och i Latinamerika?
 7. Vad är viktigt i klassisk musik?
 8. Vilka nyare musikstilar tror du har utvecklats från den tidiga afroamerikanska musiken?
 9. Varifrån kommer grunden till afroamerikansk musik historiskt och hur har den utvecklats?
 10. Vad är latinsk musik?

Vad är typisk afrikansk musik?

Typiska instrument i den afrikanska musiken är xylofon, kora, m'bira, djembe, talking drum, och framför allt: sångrösten. Därutöver finns det många egenheter som särskiljer musiken i Afrikas olika länder och regioner. Södra Afrika ses bland annat generellt som “mer melodiskt” än resten av världsdelen.

Vad kallas afrikansk musik?

Fela Kuti stakade ut de ganska snäva gränserna för vad som får kallas för afrobeat. Artister: Fela Kuti (Nigeria), Tony Allen (Nigeria). Egentligen inte någon riktig genre, utan ett samlingsbegrepp för afrikansk musik som, i olika mån, är inspirerad av soul och funk.

Vilka instrument används i afrikansk musik?

Afrikanska instrument: Kora: Luta Mbira: Tumpiano Berimbao: Musikbåge (utvecklad från pilbågen) Marimba/ Amadinda/Xylofon: Slaginstrument med stämda träplattor Det är rytmerna i musiken som är det viktiga. När man spelar eller sjunger i Afrika gör man det oftast tillsammans med andra, sällan ensam.

Vilka musikstilar i väst har påverkats mest av den traditionella afrikanska musiken?

Två musikgenrer i väst som kraftigt influerats av den afrikanska musiken är blues och jazz.

Varför kallas pop och rockmusik ofta för afroamerikansk musik?

Pop/rockhistorien har sin grund i den afrikanska musiken, därför kallas också pop/rock för afroamerikansk musik. Den afrikanska musiken framfördes unisont (enstämmigt) och flerstämmigt – dans, trummor, handklapp. ... Spreds den afrikanska sång- och rytmtradition vidare.

Hur bemöttes afrikansk musik i Nordamerika och i Latinamerika?

Ursprunget till latinamerikansk musik Eftersom afrikaner förflyttades från sina hemländer har den ursprungliga musikaliska traditionen gradvis förändrats. Själva omvandlingen till latinamerikansk musik uppstod när afrikanska, europeiska och urinvånares rytmiska stilar blandades.

Vad är viktigt i klassisk musik?

Klassisk musik är musik som är klassisk i betydelsen av något "som har erkänt bestående konstnärligt och kulturellt värde" och att den anses speciellt värdefull och en del av ett kulturarv.

Vilka nyare musikstilar tror du har utvecklats från den tidiga afroamerikanska musiken?

Afroamerikansk musik har fått ett starkt fäste i Sverige.

 • Jazz.
 • Gospel.
 • Soul.
 • Reggae.
 • Hiphop.
 • R&B.
 • Utbildning.

Varifrån kommer grunden till afroamerikansk musik historiskt och hur har den utvecklats?

Afroamerikansk musik = de nya musikformer som uppkom i Syd-, Mellan- och Nordamerika samt Västindien, då afrikanska musikkulturer kom att blandas med olika lokala musiktraditioner som en följd av att afrikaner fördes till dessa områden som slavar (Nationalencyklopedin).

Vad är latinsk musik?

Latinamerikansk musik, eller latinomusik, innefattar främst musik från länder i Latinamerika. ... Den latinamerikanska musiken har även givit upphov till många välkända danser, bl. a. salsa, samba och rumba.