:

När använda semikolon exempel?

Innehållsförteckning:

  1. När använda semikolon exempel?
  2. Varför använder vi semikolon?
  3. Vad används till?
  4. Hur använder jag?
  5. När ska man använda?
  6. När ska man använda kolon eller semikolon?
  7. Hur används tre punkter?
  8. När ska man använda slash?
  9. Vad är regeln för användning av parenteser?
  10. Vad gör en hashtag?

När använda semikolon exempel?

Det används normalt mellan huvudsatser som har ett nära innehållsligt samband med varandra. Det markerar gränsen mellan satserna; samtidigt binder det ihop dem. Semikolon följs alltid av liten bokstav.” Semikolon kan också användas vid uppräkningar för att avskilja grupper från varandra och i ordböcker.

Varför använder vi semikolon?

Man kan använda semikolon när man tycker att punkt är för starkt avskiljande och komma för svagt. Det används då mellan (huvud)satser som har ett nära samband med varandra (Veckan före julhelgen var hektisk; det fanns tusen saker som måste förberedas inför julaftonen.).

Vad används till?

Semikolon (;) är ett skiljetecken som främst används mellan huvudsatser (dvs. kompletta meningar) för att, liksom de samordnande konjunktionerna, påvisa ett innehållsligt samband mellan satserna.

Hur använder jag?

"Semikolon" är tecknet ( ; ) man använder i stället för punkt mellan meningar som har nära samband med varandra. Semikolon visar att man skall göra en paus. Längre paus än vid kommatecken och kortare än punkt.

När ska man använda?

"Och" kallas bindeord i satsläran och används för att binda ihop likadana satser och satsdelar.

När ska man använda kolon eller semikolon?

Svar: Kolon används före uppräkning, exemplifiering, förklaring och dylikt. Exempel: Telefonen finns i följande färger: röd, svart och gul. Semikolon kan användas mellan satser som har ett nära samband med varandra när man tycker att punkt är för starkt avskiljande och komma för svagt.

Hur används tre punkter?

Aldrig två punkter, men tre kan gå Men tre punkter fungerar. Det använder vi för att visa att vi utelämnar något, tvekar eller att någon blir avbruten. Tänk på att det ska vara mellanslag före första punkten, förutom när du avbryter mitt i ett ord: ”Jag undrar …

När ska man använda slash?

Tecknet snedstreck (/) anger alternativ i vissa kortare texter där utrymmet är begränsat, till exempel i blanketter, och ersätter då ordet "eller": gift/ogift (läs: "gift eller ogift").

Vad är regeln för användning av parenteser?

"Parentes" är tecknen ( ) man använder för att lägga till mer information till en kommunikation och avskilja den. Parentes räknas som ett skiljetecken i svenska språket. Parentesen visar att man skall göra en paus.

Vad gör en hashtag?

En hashtag är ett ord som inleds med #-tecknet. Sätter du detta tecken framför ett ord på sociala medier så blir det ordet klickbart. Klickar du på det så kommer alla inlägg fram där detta ord använts, på den kanal där du befinner dig. Inläggen länkas samman kan man säga, med hjälp av hashtaggen.